Od ubiegłego roku trwa kampania informacyjno-promocyjna nawiązująca do zdrowych i świadomych wyborów konsumentów. Program „Linia Produktów z Łukowa – Gwarancją Jakości QAFP” ma na celu upowszechnienie wiedzy o kiełbasach: podwawelskiej ekstra, krakowskiej suchej i żywieckiej.

Wysoka jakość promowanych kiełbas wynika z wykorzystania sprawdzonego surowca pochodzącego z certyfikowanej hodowli, która spełnia restrykcyjne wymagania systemu jakości odnośnie żywienia i dobrostanu zwierząt ale też spełniać założenia programu w zakresie genetyki utrzymywanych zwierząt.

Należy dodać, że końcowa obróbka produktów jest utrzymana w tradycji (podsuszanie, wędzenie, parzenie) i zapewnia im charakterystyczny aromat i zapach.

Konsumenci robiąc zakupy są w pełni poinformowani o składzie i zawartości produktu, szczegóły opisane są na etykiecie, a oznaczenia systemu jakości gwarantują sprawdzoną  jakość i powodują, że produkty staja się łatwo rozpoznawalne.

Ciągle jest sporo pracy na rynku konsumenta. W praktyce czynnikiem, który nadal w największym stopniu decyduje o zakupie produktu, pozostaje cena. Dlatego, tak ważne jest ciągłe informowanie i edukowanie konsumentów, aby wybierali sprawdzone produkty, pochodzące „od pola do stołu” z polskiej produkcji. Takim przykładem może być kampania dotycząca trzech produktów: kiełbasy podwawelskiej ekstra, kiełbasy żywieckiej i kiełbasy krakowskiej suchej, która ma na celu zwiększenie świadomości odbiorców na temat odżywiania i zdrowych wyborów.

Przypomnijmy, że QAFP to krajowy System Gwarantowanej Jakości Żywności, który w oparciu o niezależną certyfikację zapewnia produkcję wysokiej jakości surowca wieprzowego i wędlin. System obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego, począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, przetwórstwo, pakowanie, a na magazynowaniu i sprzedaży kończąc. Jakość wędlin ze znakiem QAFP powstaje dzięki dbałości o szczegóły określone w wymaganiach Systemu oraz wykorzystanie sprawdzonego surowca i naturalnych przypraw.