Krok po kroku Polska traci rynki eksportowe dla wieprzowiny. To dodatkowo utrudnia funkcjonowanie na rynku europejskim, w czasie gdy produkcja trzody chlewnej w krajach UE znacznie przekracza poziom jej konsumpcji. Każde zdjęcie nadwyżki mięsa i pozyskiwanie nowych rynków jest cenne i korzystnie wpłynęłoby na ceny oferowane rolnikom. Sytuacji nie polepsza fakt, że również inne kraje UE, muszą mierzyć się z ASF i utratą rynków eksportowych, a to stwarza ryzyko, że duża część wieprzowiny, przynajmniej przez jakiś czas będzie musiała pozostać w Europie.

Ograniczenia narzucane przez dotychczasowych odbiorców polskiej wieprzowiny są spowodowane występowaniem ASF w różnych regionach Polski. Jest to szczególnie zła informacja w momencie niskich cen wieprzowiny w krajowych skupach.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii od dnia 5 października br. wietnamskie służby weterynaryjne wprowadziły zakaz importu mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego z województw dotkniętych chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF): podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Następnie w związku z pojawieniem się nowych przypadków ASF w Polsce władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły ograniczenia w imporcie następujących towarów z województwa warmińsko-mazurskiego, obejmują one:

·       żywe świnie domowe i dzikie;

·       nasienie świń domowych i dzikich;

·       embrionów/komórek jajowych świń domowych i dzikich;

·       świeżego mięsa świń domowych i dzikich;

·       produkty z mięsa świń domowych i dzikich, które nie zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa afrykańskiego pomoru świń;

·       produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina) przeznaczone dla rolnictwa, przemysłu i innych celów, które nie zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa afrykańskiego pomoru świń;

·       produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina) przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego (w tym celów chirurgicznych), które nie zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa ASF;

·       materiały patologiczne i biologiczne produkty (wieprzowe), które nie zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa ASF.

Ograniczenia dotyczą również żywych świń domowych i dzikich, które pochodzą z innych regionów (nie objętych restrykcjami), ale przed wjazdem na terytorium Bośni i Hercegowiny transportowane były przez tereny objęte zakazem.

Przypomnijmy, że nieco wcześniej, we wrześniu br. swoje granice dla polskiej wieprzowiny zamknęła Malezja.

Jest to tylko krótki wyrywek tego jak zmieniły się rynki odbioru wieprzowiny w momencie pojawienia się choroby w kraju. Przypomnijmy, że już w lutym 2014 r. Rosja, Białoruś i Kazachstan wprowadziły embargo na import wieprzowiny z całej UE. Dodatkowo, z uwagi na wystąpienie wirusa w naszym kraju, embargo na polską wieprzowinę wprowadzili duzi odbiorcy tego rodzaju mięsa z Azji (m.in. Chiny, Japonia, Korea Płd.)

W ostatnich latach zmniejszył się też eksport do Hongkongu, czyli tzw. bramy do Chin. Patrząc na ostatnie dane MRiRW za okres I-VII 2017 r. wyeksportowano tam 17 501 t, w tym samym okresie 2018 r. już tylko 11 273 t. Z kolei, zwiększył się udział eksportu wieprzowiny np. do Holandii, Hiszpanii i Litwy, pojawili się również nowi odbiorcy z Chile.

Eksport wieprzowiny z Polski mimo niedogodności związanych z ASF pozostaje dość stabilny i biorąc pod uwagę dane za okres I-VII 2017 i 2018 r. to odnotował lekki wzrost na poziomie 1,21 proc. W 2017 r. w okresie siedmiu miesięcy wywieziono z Polski 276 412 t, rok później w tym samym okresie 279 759 t. Główne kraje odbioru polskiego mięsa w I-VII 2018 r. pod względem wartości eksportu to USA, Włochy, Niemcy, Republika Czeska i Słowacja. Pod względem wysyłanego wolumenu, w omawianym okresie 2018 r. nadal najwięcej wyeksportowaliśmy do Niemiec 47 301 t, kolejno USA 42 958 t i Włochy 41 656 t.

Nadal pozostajemy importerem wieprzowiny, której wolumen z roku na rok rośnie. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r. zaimportowano do Polski aż 429 450 t, czyli o 8,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 r.  Głównymi dostawcami wieprzowiny do Polski są Niemcy, Belgia, Dania, Hiszpania i Holandia.