Wynika to z ankiety zaprezentowanej przez wspólnotę interesów niemieckich hodowców świń (ISN). Głównymi przyczynami planowanego porzucenia produkcji są coraz wyższe i bardziej rozbudowane wymagania produkcyjne. Dotyczy to szczególnie mniejszych producentów prosiąt.

Według badań ISN, które objęły koło 13 proc. niemieckich producentów prosiąt., 52 proc. z nich uważa, że ​​zrezygnuje z produkcji w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Co szóste badane gospodarstwo wycofa się już w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeszcze bardziej dramatyczne są wyniki w południowych landach, gdzie niemal co trzeci producent chce zaniechać działalności w ciągu następnych dwóch lat. W dłuższym okresie odsetek ten wynosi około 60 proc.

Według ISN jeszcze bardziej niepokojące jest to, że gospodarstwa biorące udział w badaniu, posiadają średnio 379 loch i jest to więcej niż średnie pogłowie loch w niemieckich gospodarstwach (227 sztuk).
Wyniki ankiety pokazują również, że im mniejsza gospodarstwo, tym większe prawdopodobieństwo, że zakończy ono produkcję. W gospodarstwach posiadających do 150 loch 85 proc. ankietowanych planuje zakończenie produkcji. Z kolei 38 proc. planuje to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat, a 21 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat. Z drugiej strony, w gospodarstwach posiadających od ponad 600 loch, 79 proc. respondentów stwierdziło, że chce kontynuować produkcję.

Tylko 12 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ciągu następnych dziesięciu lat chciałoby rozwinąć produkcję. W szczególności tylko 7 proc. gospodarstw chce zwiększyć liczbę loch. Planowane inwestycje są głównie w dwóch obszarach: z jednej strony są to niezbędne działania dostosowawcze w chlewni i w obszarze porodów wynoszą po 16 proc., z drugiej strony zauważalne jest, że aż 16 proc. ankietowanych menedżerów zamierza inwestować w tucz świń, a tym samym przeprowadzić zmianę działalności.

Z obliczeń wynika, że ​​dzięki zmniejszeniu o połowę liczby producentów prosiąt i niskiej skłonności do inwestowania w przyszłości w gospodarstwach utrzymywanych będzie od 20 do 25 proc. mniej loch.
Na główny powód planowanego porzucenia produkcji prosiąt respondenci najczęściej wskazują sumę warunków prowadzenia działalności (74 proc.). Około połowy respondentów wskazało przynajmniej jedną z wytycznych dotyczących produkcji prosiąt: wymagania dotyczące porodu, kastracji. Następnie pojawiały się: brak perspektyw (50 proc.) i nastrój społeczny (48 proc.). Przyczyny ekonomiczne zostały wymienione jedynie w 22 proc.