W dniu wczorajszym informowaliśmy Państwa o znaczącym wzroście cen żywca wieprzowego na rynku chińskim, co powinno pociągnąć za sobą wyraźny wzrost importu wieprzowiny przez ten kraj:

>>>>> Czytaj więcej: Wyczekiwany wzrost cen tuczników w Chinach staje się faktem

To jednak nie jedyne pozytywne sygnały, które docierają do nas w ostatnich dniach. Jak czytamy w prognozie analityków banku Credit Agricole, duży spadek pogłowia trzody sprawia, że w ciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się bardzo wyraźnej poprawy opłacalności produkcji. Poniżej publikujemy całą prognozę opublikowaną przez Credit Agricole:

"Z uwagi na obserwowane w ostatnich kwartałach znaczące pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej pogłowie świń w Polsce na koniec 2018 r. zmniejszyło się o 7,4% r/r, co było jego najsilniejszym spadkiem od 2012 r. Obniżenie pogłowia miało szeroki zakres i dotyczyło większości grup stada, w tym loch prośnych (-18,7% r/r) oraz prosiąt (-16,3% r/r). Wyraźną redukcję pogłowia odnotowano także wśród pozostałych głównych producentów trzody chlewnej, m.in. w Niemczech, Francji, Danii i Holandii. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo silnego spadku podaży mięsa wieprzowego w UE II kw. br., co przy stabilnym spożyciu wewnętrznym będzie sprzyjać wzrostowi cen skupu trzody chlewnej. W II poł. br. dodatkowym pozytywnym czynnikiem dla cen skupu będzie oczekiwany przez nas silny wzrost importu wieprzowiny z Chin, gdzie rośnie prawdopodobieństwo znaczących strat produkcyjnych związanych z ASF.

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zmniejszyła się o 6,7% r/r wobec wzrostu o 25,5% w analogicznym okresie 2017 r., na co złożyły się wyższy wolumen sprzedaży oraz spadek cen. Cena skupu żywca wyniosła w styczniu 4,06 zł/kg (-4,7% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła w styczniu 1,49 zł/kg (-2,2% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,72 wobec 2,98 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2019 r. wyniesie ok. 4,65 zł/kg oraz 4,90 zł/kg na koniec 2020 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są skala spadku produkcji w Chinach związana z ASF oraz ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ASF w UE."