Według analityków banku, na początku br. ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły swoje minimum i od kilku miesięcy pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Skala wzrostu cen jest na tyle duża, że od początku br. ceny wzrosły o ponad 50%, osiągając w kwietniu historyczne maksimum. Rosnące ceny są efektem obniżonej podaży mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność jego produkcji w ostatnich kwartałach przy jednoczesnym ożywieniu unijnego popytu na wieprzowinę, któremu sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa, wraz z wygasaniem pandemii.

„Mimo obserwowanego w ostatnich tygodniach wyhamowania podwyżek cen tuczników na giełdzie VEZG uważamy, że kolejne kwartały przyniosą kontynuację wzrostu cen skupu trzody chlewnej. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy pogłowia trzody w UE w warunkach oczekiwanego przez nas silnego wzrostu cen pasz obniżającego opłacalność produkcji” – czytamy w komentarzu.

Jak dodają anlitycy, w okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) wzrosła o 3,3% r/r wobec spadku o 12,3% w analogicznym okresie 2021 r. Delikatnej poprawie uległa też opłacalność produkcji:

"Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 4,92 zł/kg (+30,8% r/r), a cena pasz dla świń 2,19 zł/kg (+26,8% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w kwietniu na poziomie 3,16 wobec 3,06 przed rokiem, wskazując na nieznaczną poprawę opłacalności produkcji” – czytamy w analizie.

Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych specjaliści prognozują, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 7,00 zł/kg oraz 6,00 zł/kg na koniec 2023 r.