Analitycy banku uspokajają: listopadowe spadki cen tuczników miały charakter czysto sezonowy, a  wzrostowi cen skupu trzody chlewnej sprzyja obniżona podaż mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność jego produkcji w latach 2020-2021 przy jednoczesnym ożywieniu unijnego popytu na wieprzowinę. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen skupu trzody chlewnej jest utrzymująca się silna presja kosztowa wśród jej producentów.

„Kolejne kwartały powinny przynieść stopniową odbudowę pogłowia trzody chlewnej w UE ze względu na poprawę opłacalności produkcji oraz osłabienie popytu na wieprzowinę z uwagi na jej rosnące ceny. Jednocześnie w naszej ocenie presja kosztowa zacznie powoli wygasać. W efekcie uważamy, że przestrzeń do dalszego istotnego wzrostu cen skupu trzody chlewnej jest już ograniczona, a od III kw. 2023 r. oczekujemy ich wyraźnego spadku” – prognozują analitycy banku Credit Agricole. Jak dodają, głównymi czynnikami ryzyka dla tychże prognóz są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy pogłowia trzody w UE.

W swojej prognozie specjaliści podsumowują też eksport polskiej wieprzowiny w trzech pierwszych kwartałach roku:

„W okresie I-IX 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) wzrosła o 12,7% r/r wobec spadku o 5,1% w analogicznym okresie 2021 r., na co złożyły się wyższe ceny uzyskiwane przez eksporterów oraz niższy wolumen sprzedaży.” – tłumaczą analitycy.

Jak czytamy w prognozie, po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 7,50 zł/kg oraz 6,10 zł/kg na koniec 2023 r.