Ogniska potwierdzono na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Cztery z nich wystąpiły na obszarze zagrożonym występowaniem ASF, zaś dwa na obszarze objętym ograniczeniami.

33 ognisko choroby potwierdzono w gminie Goraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie)

34 ognisko choroby potwierdzono w gminie Werbkowice (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie)

35 ognisko choroby potwierdzono w gminie Radecznica (pow. zamojski, woj. lubelskie)

36 ognisko choroby potwierdzono w gminie Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski, woj. lubelskie)

37 ognisko choroby potwierdzono w gminie Adamówka (pow. przeworski, woj. podkarpackie)

38 ognisko choroby potwierdzono w gminie (pow. przeworski woj. podkarpackie).

Trzy pierwsze ogniska wystąpiły w pobliżu dużych zgrupowań zachorowań, z kolei ognisk w powiecie tomaszowskim i przeworskim są to pierwsze zachorowania na tych terenach w tym roku.

Od początku roku potwierdzono już 38 ognisk ASF w stadach świń. W analogicznym okresie roku ubiegłego mieliśmy odnotowanych 35 stad z potwierdzonym ASF. Nie znamy na razie liczby zwierząt padłych lub ubitych podczas likwidacji sześciu ostatnich ognisk. We wcześniejszych ogniskach (1-32) straty wyniosły ponad 43 tys. świń.