Jak czytamy w komunikacie banku, ostatnie miesiące były okresem stabilizacji cen trzody chlewnej. Prawdopodobnie miało to związek z czasowym wzrostem podaży wieprzowiny w Chinach. Wzrost ten miał związek z uwalnianiem zgromadzonych zapasów tego gatunku mięsa, oraz likwidacją produkcji w wielu gospodarstwach. Zdaniem analityków banku, w chwili obecnej chińskie rezerwy wieprzowiny są już na wyczerpaniu, i kolejne miesiące przynieść powinny znaczny wzrost importu wieprzowiny przez ten kraj. Zapotrzebowanie na surowiec wzmożone zostanie ponadto przez sezonowy wzrost zapotrzebowania na wieprzowinę.

Choć ze względu na ASF Polska nie może eksportować wieprzowiny na rynki krajów Azji Południowo - Wschodniej, analitycy banku przewidują, że większy popyt na mięso wieprzowe ze strony rynku chińskiego pośrednio wpłynie również na wzrost eksportu tego gatunku mięsa z naszego kraju. Część krajów UE z powodzeniem eksportuje bowiem duże ilości wieprzowiny na rynki azjatyckie, co spowoduje niższą jej podaż na unijnym rynku. Może to się przełożyć na dalszy wzrost cen skupu tuczników.

Według prognoz banku, pod koniec tego roku średnia cena żywca wieprzowego będzie utrzymywać się na poziomie 5,50 zł netto za kilogram, a pod koniec 2020 roku - 5,60 zł netto za kilogram.