Na ostatnich Targach Ferma w Łodzi w trakcie spotkania z rolnikami Mariusz Tatka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odpowiadał na pytania producentów świń. Wielu z nich chce zainwestować w produkcję prosiąt ale obawia się niekorzystnego rozwoju sytuacji, jakie może nieść ze sobą szerzenie się ASF.

Co się stanie, gdy poczynimy inwestycje i podejmiemy zobowiązania, a później do naszej chlewni wtargnie wirus - skazując jednocześnie nasze zwierzęta na likwidację, a nas na zaprzestanie dalszej produkcji.

Tutaj ekspert ODR w Poznaniu przytoczył rozwiązanie pod jakie powinno podlegać rozpatrzenie takiej sytuacji, tak jak jest to np. w przypadku kradzieży maszyny rolniczej lub śmierci rolnika.

- Są to tak zwane czynniki niezależne od nas, czyli działanie siły wyższej. ASF powinno się wpisywać w takie rozwiązanie, tym bardziej, że pomór jest chorobą zwalczaną z urzędu. Trzeba tylko pamiętać aby dotrzymać kilku warunków - tłumaczył Mariusz Tatka.

Na początku zaistniałej, trudnej sytuacji należy o zdarzeniu poinformować powołane do takiej sprawy organy, w przypadku choroby zwierząt jest to Inspekcja Weterynaryjna, np. przy kradzieży maszyny rolniczej, będzie to Policja.

Równolegle rolnik, lub osoba przez niego upoważniona powinna zgłosić dane zdarzenie do ARiMR. - To co jest tu najważniejsze, to szybkość naszego działania, bo tu liczy się czas. Okres na złożenie wniosku o zniesienie zobowiązania jest dość krótki, wynosi 10 dni. W innych procedurach zazwyczaj mamy 30 dni, więc można o tym zapomnieć - zwracał na to uwagę ekspert.

Warto tutaj przypomnieć, że w przypadku wystąpienia jednej z kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, nie jest wymagany częściowy lub pełny zwrot pomocy otrzymanej wcześniej przez beneficjenta.

Do działania siły wyższej zalicza się:
• śmierć beneficjenta;
• długotrwała niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
• wywłaszczenie dużej części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu podjęcia zobowiązania;
• katastrofa naturalna poważnie dotykająca grunty gospodarstwa;
• wypadek powodujący zniszczenie budynków dla zwierząt gospodarskich;
• choroba epizootyczna dotykająca część lub całość należącego do rolnika żywego inwentarza.

Wymagane dokumenty potwierdzające wystąpienie siły wyższej należy przedłożyć Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Dokumentami, które rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR jest pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, złożone w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba były w stanie dokonać takiego powiadomienia wraz z dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.