Patrząc na zachód Polski i sytuację związaną z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń trudno nie obawiać się o losy stad świń zlokalizowanych w tamtejszych gospodarstwach. Jak poważna jest sytuacja zobaczyliśmy na przykładzie ostatniego ogniska ASF w woj. lubuskim, w którym do likwidacji skierowano olbrzymie stado, liczące prawie 24 tys. świń. Pokłosiem tych wydarzeń będzie w najbliższym czasie wyznaczenie tzw. strefy niebieskiej, która będzie się wiązała, m.in. ze znacznymi ograniczeniami w przemieszczaniu zwierząt.

Unijna branża chowu świń i produkcji wieprzowiny zastanawia się również nad tym, co wydarzy się w momencie przeniesienia choroby na teren Niemiec. To ryzyko staje się coraz bardziej realne. Strefa czerwona wyznaczona w związku z występowaniem ASF, jest dziś wyznaczona na długości ok. 50 km. Czy w połączeniu z bieżącymi wydarzeniami, unijny sektor świń czeka kolejny kryzys cenowy. Tak, jak obserwowaliśmy to po wystąpieniu ASF w populacji dzików na terenie Belgii w 2018 r.

Taki scenariusz oznaczałby dzisiaj zamknięcie eksportu poza UE dla sporego wolumenu niemieckiej wieprzowiny, a w ślad za tym kolejnego kryzysu cenowego. Dlatego, niepewność na rynku wieprzowiny była zauważalna już przed wystąpieniem epidemii koronawirusa.

Ryzyko ASF w Niemczech

Mimo, że dzisiaj największa uwaga skupia się na sprawach i wydarzeniach związanych z ograniczaniem epidemii koronawirusa, to cały czas pozostają do rozwiązania stare problemy, którym dla branży chowu i hodowli świń jest właśnie ASF.

Jak zauważa w rozmowie Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG – cały czas jest duża niepewność na ewentualne wystąpienie wirusa ASF u dzików na terenie Niemiec. Wszystko będzie zależało od tego jak do sprawy podejdą Chińczycy. Tutaj cały czas zdania są podzielone. Jednak patrząc wstecz, Chińczycy nigdy nie odpuszczali w tym temacie i zawsze zamykali granice, gdziekolwiek była stwierdzana choroba w Europie. Jedynym wyjątkiem była tutaj Rosja.

Czy taki wyjątek zrobią w przypadku Niemiec? To nie jest do końca pewne. - Na pewno, muszą się liczyć z tym, że mają ogromny deficyt wieprzowiny, który musi zostać uzupełniony. Dodatkowo, jeśli wziąć pod uwagę to, że zapewne będą chcieli uspokajać nastroje społeczne, chociażby po ostatnich wydarzeniach związanych z koronawirusem, to jest możliwe, że w stosunku do Niemiec zrobią wyjątek. Jeśli założymy taki scenariusz utrzymania niemieckiego eksportu, to wówczas ta sytuacja nie wpłynie na rynek cen mięsa – tłumaczy Dargiewicz.

Jeśli jednak zdarzy się inaczej i z tego powodu zamkną się na niemiecką wieprzowinę, to nieuniknione będą znaczące spadki cen. W przypadku wystąpienia ASF w Belgii wszystkie rynki krajów trzecich z dnia na dzień zamknęły swoje granice, w tym głównie azjatyccy importerzy.

- Jeżeli stałoby się tak w stosunku do Niemiec, to spadek cen w UE nie będzie jak w przypadku sytuacji z Belgii o 10 proc., ale raczej o 40-50 proc. Oczywiście, to nie będzie spadek długotrwały, bo inne kraje UE, wolne od ASF zajmą w takiej sytuacji miejsce Niemiec. Z kolei Niemcy, zaopatrzą rynki krajów zwiększających wysyłki wieprzowiny do Chin. Te roszady w handlu na pewno nie wydarzą się z dnia na dzień, branża może potrzebować na taką zmianę nawet kilku miesięcy. Wówczas, jeżeli cena spadnie, to mimo wszystko powinna powrócić do poprzedniego stanu – podkreśla prezes POLPIG.

Z kolei Joris Coenen szef Belgian Meat Office, przedstawiciel belgijskiej branży mięsnej wspomina, że Belgia w momencie wystąpienia ASF u dzików w 2018 r. utraciła 22 rynki eksportowe, w tym takie jak Chiny, Korea Płd., Japonia. Ten stan rzeczy praktycznie trwa do dzisiaj.

- Patrząc na sytuację w zachodniej Polsce, jako bardzo prawdopodobne oceniam ryzyko przeniesienia wirusa na teren Niemiec. Tym bardziej, że populacja dzików jest trudna do zarządzania i wymaga to połączenia różnych środków, które należy utrzymać przez dłuższy czas.

Zdaniem Coenena, w przypadku przeniesienia ASF na populację dzików w Niemczech, i wiedząc, jak zareagują kraje trzecie, nastąpi natychmiastowa reakcja cenowa, która będzie szokiem. - W mojej osobistej ocenie ceny spadną o 30–45%, ale z dużymi różnicami regionalnymi. Jednak ceny skupu żywca powinny powrócić do normy już w kolejnych tygodniach po takim zdarzeniu, ponieważ rynki ponownie się zrównoważą. Już teraz zauważamy, że rozwijają się trasy eksportu wieprzowiny z innych regionów UE do krajów trzecich – wyjaśnia.

Ekspert podkreśla, że w ostatnich miesiącach takie kraje jak Niemcy, Francja ale i Belgia prowadziły negocjacje z Chinami, które odbywały się na wielu poziomach -  w tym na bardzo wysokim poziomie, w celu liberalizacji handlu na podstawie uznania regionalizacji przez Chiny. Jak dotąd żaden kraj nie doszedł do porozumienia – zaznacza Joris Coenen.

Jednocześnie szef BMO relacjonuje aktualne działania na terenie Belgii w celu ograniczenia szerzenia się pomoru w populacji dzików, które w niedługim czasie mają doprowadzić do tzw. uwolnienia tego kraju od ASF.

- W obrębie naszego kraju prowadzimy zintensyfikowane działania, by doprowadzić do uwolnienia od ASF. W 2018 r. zostały restrykcyjnie izolowane pierwsze strefy, gdzie wystąpił ASF. Działania były radykalne i nieprzerwane, poparte najlepszą dostępną nauką. Od sierpnia 2019 r. nie było w tych strefach żadnych nowych przypadków ASF. W dalszych strefach były znajdowane pojedyncze przypadki, jednak były to szczątki dzików, które zmarły co najmniej 3 do ponad 6 miesięcy wcześniej. Wydaje się, że czas pokaże, że wybuch epidemii został rozwiązany. Prawdopodobnie podejmiemy działania w drugiej połowie tego roku, by odzyskać status „wolny od ASF dla wszystkich świniowatych” – zaznacza Coenen.