Notowania cen skupu wieprzowiny są zawsze przedmiotem nieustającej uwagi producentów żywca wieprzowego, gdyż próbują oni zmierzyć się z prognozowaniem, za jaką cenę będą mogły być sprzedane zakupione prosięta, kiedy po okresie tuczu osiągną masę ubojową. Ubiegłoroczne notowania niskich cen prosiąt przeszły już do historii. Obecnie ceny prosiąt pochodzących z ferm, gdzie zachowany jest wysoki status zdrowotny, wynoszą przeciętnie około 310 zł za prosię o masie ciała 30 kg. Wysokie ceny zakupu prosiąt skłaniają niekiedy do prowadzenia tuczu do nawet 130 kg masy ciała, gdyż każdy kilogram przyrostu masy ciała tucznika obciążony jest w zależności od masy końcowej wartością od 3,10 zł do 2,38 zł. W przypadku, gdy tuczniki sprzedawane są po 5,50 zł netto za kg żywca, to łączny przychód ze sprzedaży jednej sztuki, w zależności od masy końcowej, wyniesie od 550 zł do 715 zł. Jeżeli od tej kwoty odejmiemy koszt zakupu prosięcia, to pozostaje od 240 do 405 zł na wszystkie pozostałe koszty oraz zysk z produkcji (tab. 1). Podobną tendencję zwiększania się średniej masy ciała ubijanych tuczników obserwujemy w takich krajach jak: Francja (121 kg), Austria (121 kg), Niemcy (122 kg), Stany Zjednoczone (127 kg).

KOSZTY ŻYWIENIA

Największy udział w kosztach tuczu stanowi pasza i dlatego uzyskanie wysokich przyrostów dziennych w tuczu oraz niskiego zużycia paszy na przyrost jednego kilograma masy ciała decyduje o zyskowności tego przedsięwzięcia. Często podnoszonym zagadnieniem jest to, czy korzystniej jest stosować „oszczędną”, a tym samym tańszą paszę, czy jednak wybrać wariant o bardziej „bogatym” składzie, co powinno zwiększyć przyrosty dzienne w tuczu. W takich kalkulacjach o wyborze korzystniejszego wariantu decyduje niższy koszt paszy przeznaczonej na wyprodukowanie jednego tucznika (...).

Cały artykuł znajdziecie w najnowszym numerze miesięcznika "Farmer: