W ciągu ostatnich dwóch tygodni cena tuczników w Niemczech wzrosła aż o 10 eurocentów. Przełożyło się to również na podwyżki w krajowych skupach. Tym samym dramatyczna sytuacja producentów trzody uległa niewielkiej poprawie. Cała branża oczekuje na kolejne wzrosty cen. Zdaniem Marty Skrzypczyk z Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w banku BGŻ BNP Paribas, w najbliższym czasie mało prawdopodobne jest jednak trwałe odwrócenie trendów rynkowych:

- Naszym zdaniem w krótkiej perspektywie trwałe odwrócenie spadkowych tendencji cen skupu żywca wieprzowego jest mało prawdopodobne. Możliwe są natomiast niewielkie korekty cen w górę, mające charakter wahań sezonowych. Takie zmiany widoczne były w Niemczech, ale też w Polsce. Dla przykładu dane Ministerstwa Rolnictwa pokazały, że na początku lutego średnia cena w kraju wzrosła o 4 gr na kilogram w ciągu tygodnia (waga żywa) – tłumaczy specjalistka.

Jak mówi Marta Skrzypczyk, wspomniany stan rzeczy wywołany jest głównie wysoką podażą żywca wieprzowego:

- Brak przestrzeni do istotnej i trwałej poprawy sytuacji producentów trzody wynika m.in. z oczekiwanego wzrostu globalnej podaży żywca wieprzowego w I kwartale br. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. W Unii Europejskiej uboje mogą być jeszcze niższe niż rok wcześniej, ale dane o pogłowiu trzody z maja i czerwca 2017 r. wskazywały na wzrost liczebności świń w Niemczech (zresztą potwierdzają to dane grudniowe), Danii, Hiszpanii czy Polsce. Tym samym w kolejnych miesiącach można spodziewać się wzrostu produkcji trzody także we Wspólnocie. Przy rosnącej globalnej podaży, kluczowe będą możliwości eksportu żywca i jego przetworów, w tym głównie do Chin, które są czołowym zewnętrznym odbiorcą produktów wieprzowych z UE. Według FAO, po dwóch latach spadku, chińska produkcja mięsa wieprzowego w 2017 r. wzrosła o 655 tys. t (1,3%), do blisko 53 mln t. W dużej mierze jest to wynikiem przeprowadzonych reform sektora mięsnego. Tym samym w okresie styczeń-listopad 2017 r. wolumen eksportu produktów wieprzowych z UE do Kraju Środka zmniejszył się aż o 27%. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich miesiącach dynamika spadku wyraźne osłabła. Oczekujemy, że w drugim, najpóźniej trzecim kwartale, eksport z Unii do Chin ponownie będzie przewyższał ubiegłoroczne poziomy – tłumaczy analityk.

Jak informuje specjalistka, podwyżki cen wieprzowiny stymulują konsumpcję tego gatunku mięsa nie tylko w Polsce, ale także na takich rynkach jak Filipiny, czy Korea Południowa. W dłuższej perspektywie czasowej zjawisko to powinno przełożyć się na wzrost cen tuczniku, nie mnie jednak nastąpi to prawdopodobnie dopiero w drugim – trzecim kwartale roku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>Więcej o aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny, prognozach i analizach cen będziemy mówić podczas najbliższej konferencji Nowoczesna produkcja - świnie po raz czwarty!

Zapraszamy do rejestracji!!!