Niedawno informowaliśmy o wyłączeniu kilkudziesięciu gmin (w tym ważnych z punktu widzenia polskiej produkcji trzody gmin powiatu piotrkowskiego) z czerwonej strefy ASF. 

Niedawno minęły natomiast trzy miesiące od wystąpienia ogniska pomoru w innym zagłębiu produkcji trzody chlewnej - w powiecie żuromińskim. Jako że było to ognisko pojedyncze, prawo zezwala na zdjęcie strefy właśnie po okresie trzech miesięcy od ukończenia jego likwidacji. Czy istnieje zatem szansa że również ten region będzie wkrótce wolny od ASF?

- Tak, przy czym pamiętajmy, że na północnym Mazowszu pomór pojawił się później, dlatego też o zdjęcie strefy w tamtym regionie nie mogliśmy wnioskować w tym samym czasie jak np. dla województwa łódzkiego. Niemniej będziemy składać wniosek o to by również teren północnego Mazowsza uwolnić z czerwonej strefy - mówi w rozmowie z "Farmerem" dr Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. 

Jak dodaje, zdjęcie stref w tym regionie nie jest jednak oczywiste:

- Tu niestety sytuacja jest bardziej skomplikowana: w przypadku strefy w centrum województwa łódzkiego mieliśmy do czynienia tylko z jednym ogniskiem ASF w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Powiat żuromiński znajduje się natomiast tuż przy granicy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie choćby w powiecie iławskim czy nowomiejskim ASF jest dużym problemem. Nie wiemy zatem, jak do tematu zdjęcia stref podejdzie Komisja Europejska - tłumaczy dr Jażdżewski. 

Pozostaje zatem czekać i mieć nadzieje, że ten, jak i kolejne regiony (tam gdzie to możliwe) będą wkrótce uwalniane ze stref.