Przebywający na Litwie w ramach nieformalnego spotkania ekspertów na temat polityki bezpieczeństwa "Snow Meeting" szef gabinetu prezydenta wskazał, że wstrzymanie wydawania zezwoleń na przywóz do Polski świń i mięsa wieprzowego z tzw. stref czerwonych afrykańskiego pomoru świń (ASF) z Litwy należy oceniać w szerszym kontekście regionalnym.

- Problem ASF jest aktualny zarówno dla Litwy, Polski, jak też całego regionu - powiedział w rozmowie z agencją BNS Szczerski. Zaznaczył, że "nie ma problemu, którego nie da się rozstrzygnąć", dodając, że "ta kwestia powinna być rozstrzygnięta z korzyścią dla wszystkich".

W połowie grudnia Polska wprowadziła zakaz importu wieprzowiny z Litwy z obszarów objętych ograniczeniami, tzw. stref czerwonych ASF. W odpowiedzi Litwa wspominała o działaniach odwetowych.

Zgodnie z unijnym prawem strony mogą handlować wieprzowiną pochodzącą ze stref ASF, jeżeli zostało zawarte odpowiednie porozumienie. Według kierownika litewskiej Państwowej Służby Kontroli Żywności i Weterynarii Dariusa Remeiki takie porozumienie z Polską na okres sześciu miesięcy zostało zawarte w końcu listopada 2018 roku, a w grudniu Polska je złamała.

W sprawie wstrzymania importu litewskiej wieprzowiny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał w środę przez telefon z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

Ardanowski zapewnił komisarza o tym, że Polska przywiązuje bardzo dużą uwagę do przestrzegania prawa unijnego oraz do bardzo dobrych stosunków sąsiedzkich z Litwą. Podkreślił zdecydowaną gotowość do dalszych rozmów ze stroną litewską oraz z Komisją Europejską. Ustalono, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania polskich i litewskich służb weterynaryjnych w tej sprawie.

Uzgodniono ponadto, że do wspólnego spotkania ministra Ardanowskiego z komisarzem Andriukaitisem oraz ministrem rolnictwa Litwy Giedriusem Surplysem dojdzie podczas Międzynarodowych Targów Zielony Tydzień w Berlinie, które rozpoczną się 18 stycznia.