Średnia cena tuczników po uboju osiągnęła w krajach Unii poziom 134,29 EUR za 100 kg, według notowań za okres od 26 kwietnia do 2 maja 2010 r. W porównaniu do poprzedniego tygodnia nastąpił wzrost o 2,31 EUR. Poziom tej ceny jest niestety nadal niższy niż sprzed roku, bo wówczas cena wynosiła 143,85 EUR/100 kg.

Niestety w analizowanym okresie cena tuczników w Polsce spadła z poziomu125,87 do 123,09 EUR, a przed rokiem miała wtedy poziom 148,50 EUR za 100 kg tucznika po uboju. Za to wzrost ceny zanotowano na przykład w Niemczech, gdzie płacono na przełomie kwietnia i maja 140,77 EUR/100 kg, w Danii 123,08 EUR, Hiszpanii 140,15 EUR oraz Holandii 121,97 EUR.

Źródło:AgE/farmer.pl