Na początku roku pogłowie trzody chlewnej było mniejsze o 5 proc. w porównaniu do tego samego okresu z 2010 r. Ogółem straty w chowie świń w Danii w 2011 r. wyniosą 3 mld koron (400 mln euro). W przeliczeniu na jednego tucznika straty osiągną 14 koron (18,8 euro). Coraz częściej w Danii podnoszą się głosy, że wielu rolników chce zrezygnować z chowu zwierząt. Specjaliści oceniają, że w nadchodzących miesiącach produkcja wieprzowiny będzie spadać, a jej ceny - rosnąć.

Dodatkowo sytuację pogarsza konieczność poniesienia kosztów związanych z wchodzącymi w życie w styczniu 2013 r. unijnymi rozporządzeniami dotyczącymi warunków utrzymania loch. Duńczycy słynący z zaawansowanego chowu trzody chlewnej teraz muszą szybko zmieniać rodzaj utrzymania loch w stadzie z indywidualnego na grupowy. Większość gospodarstw posiada pojedyncze kojce dla samic, w których przebywają przez całe życie (oprócz okresu przed i po porodzie).