Biorąc pod uwagę zabieg jakim jest dezynfekcja chlewni, należy porzucić błędne przekonanie, że chów zwierząt na tzw. zakładkę pozwoli utrzymać odpowiedni poziomu sanitarny w chlewni i zdrowotny zwierząt. Tylko prowadzenie produkcji w cyklu całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste (ang. all in – all out) jest skuteczne pod kątem przygotowania budynku na przyjęcie kolejnej partii zwierząt.

Każdy producent powinien dążyć do tego aby w miarę możliwości tworzyć oddzielne budynki lub też odrębne sekcje w indywidualnych pomieszczeniach dla grup technologicznych w  budynkach inwentarskich, co pozwoli na przestrzeganie zasad cpp - cpp. Skuteczna dezynfekcja powinna przebiegać wieloetapowo. Najpierw należy dokładnie oczyścić budynek z: kurzu, brudu, pozostałości paszy i odchodów. Następnie przeprowadza się mycie ścian, sufitu i podłóg ze środkiem myjącym pianotwórczym (dobra aktywna piana powinna mieć właściwości wstępnie dezynfekujące), który później jest spłukiwany bieżącą wodą. Dopiero po tych zabiegach można przystąpić do właściwej dezynfekcji z odpowiednio dobranym środkiem.

- Przy wyborze środka do dezynfekcji należy zwrócić uwagę czy preparat jest wieloskładnikowy, gdyż te są najbardziej skuteczne, ponieważ charakteryzują się szerszym spektrum działania na różnego rodzaju drobnoustroje - składniki, których musimy szukać na ulotce to np: aktywny chlor lub IV-rzędowe sole amonowe. Najważniejszą informacją jaką powinien uzyskać rolnik od dystrybutora to potwierdzenie, - że kupowane środki do dezynfekcji działają skutecznie bez względu na temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wody używanej do zabiegu, a także poziom wilgotności w budynku. Ich skuteczność - trwałość przy kontakcie z powierzchnią dezynfekowaną budynku zapewniają stabilizatory, które powodują, że ich aktywność i dogłębne działanie nie zmienia się pod wpływem różnych czynników mikroklimatycznych w chlewni. Aby zapewnić dla zwierząt odpowiedni status zdrowotny pomieszczenia, w którym bytują dezynfekcję należy przeprowadzać po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego - mówi Krzysztof Wcześniak z firmy DDD-1 Najlepsza Dezynfekcja.