Ze względu na zagrożenie, jakie afrykański pomór świń (african swine fever, ASF) stanowi obecnie dla trzody chlewnej w Europie Środkowej i Wschodniej, koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, oferuje hodowcom trzody chlewnej sprawdzone, szerokie spektrum wirusobójczych środków dezynfekcyjnych Virkon S do profilaktyki i kontroli bezpieczeństwa biologicznego ASF.

Niezależne badania skuteczności w walce z wirusem ASF przeprowadzone przez Institute of Animal Health z Pirbright w Wielkiej Brytanii wykazały, że Virkon S jest skuteczny w zwalczaniu ASF przy wskaźniku rozcieńczenia wynoszącym 1 : 800, w obecności wyzwań organicznych i w niskich temperaturach (do 4°C) odzwierciedlających jego udowodnione działanie i przydatność do rzeczywistych warunków „w gospodarstwie”.

– Lanxess oferuje hodowcom trzody chlewnej także aktualne porady na temat objawów klinicznych ASF oraz wytyczne dotyczące wdrażania ulepszonych protokołów bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do wektorów zakażenia, w tym dzików i innych zwierząt, pojazdów transportowych, pomieszczeń mieszkalnych i personelu – wyjaśnia Stephan Cho, dyrektor ds. segmentu środków dezynfekcyjnych w jednostce produktów ochrony materiałów (Material Protection Products, MPP) koncernu Lanxess.

– Virkon S jest naukowym przełomem, którego cechy skuteczności określają standardy bezpieczeństwa biologicznego od ponad 30 lat, czyniąc z niego dezynfektant z wyboru przeznaczony do pomieszczeń dla świń, powierzchni, wyposażenia i obuwia. Jest szczególnie efektywny w walce z rozprzestrzenianiem się choroby za pomocą pojazdów transportowych – dodaje Cho.

ASF pozostaje poważnym zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej, czego wynikiem jest wysoki poziom śmiertelności i zachorowalności w europejskich populacjach świń. Wobec braku skutecznego leczenia lub szczepionki lekarze weterynarii zalecają hodowcom wzmocnienie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz pilny przegląd i zaostrzenie protokołów w tym obszarze.

Przeprowadzona znacznym nakładem inwestycyjnym ocena bezpieczeństwa produktu Virkon S, uznawanego za jeden z najsilniej działających preparatów do dezynfekcji przeciwwirusowej, wskazuje na brak konieczności stosowania nadmiernych środków ochrony osobistej podczas wykonywania procedur bezpieczeństwa biologicznego. Produkt jest całkowicie biodegradowalny do dwutlenku węgla i wody.

Cena produktu wynosi ok. 590 zł za opakowanie 10 kg.