Produkty z tej serii mogą być stosowane w różnych ilościach dodatku do paszy w zależności od poziomu skażenia materiału. Firma proponuje dwie wersje preparatów TOXO-XL oraz TOXO-XXL. Produkty są w szczególności odpowiednie we wspieraniu systemu immunologicznego, poprawianiu ochrony przewodu pokarmowego. Zawarte w preparacie glinki smektytowe wiążą najniebezpieczniejsze mikotoksyny. Smektyny to specyficzne glinki montmorylonitowe, co ważne posiadają zdolność do selektywnego wiązania mikotoksyn, bez jednoczesnego wiązania składników pokarmowych.

Wyselekcjonowane biopolimery glukozy zapewniają zdrowie jelit, w szczególności ich ciasnym zaułkom, co jest szczególnie istotne, gdyż niektóre mikotoksyny, takie jak deoksyniwalenal (DON) czy ochratoksyna A (OTA), niszczą ściany jelit. Prowadzi to do znacznie szybszej absorpcji tych mikotoksyn, zwiększenia częstotliwości translokacji z jelita do krwioobiegu organizmu bakterii oraz patogenów, jak również do innych problemów, takich jak chociażby wystąpienie „syndromu nieszczelnego jelita".

Potężny symulant immunologiczny, w postaci aktywowanych β-glukanów zawartych w preparatach TOXO, wzmacnia układ odpornościowy zwierząt. Dodatkowo produkt TOXO-XXL zawiera mieszankę witamin i przeciwutleniaczy, które przyśpieszają proces wydalania zdetoksykowanych mikotoksyn z organizmu zwierzęcia, a jednocześnie je redukują, niwelując, stres oksydacyjny, co jest szczególnie przydatne w przypadku zwierząt młodych i hodowlanych. Cena produktu wynosi ok. 15 - 16,5 zł/kg netto.