Wśród głównych zadań ministerstwa jest przede wszystkim wprowadzenie zmian długofalowych przy przeglądzie przez kraje unijne założeń Wspólnej Polityki Rolnej, a także wprowadzanie takich korekt corocznie.

Chodzi tu m.in. o możliwość większego udziału państwa przy rozwiązywaniu problemów w skali kraju, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Jacek Bogucki podał tutaj przykład sytuacji, gdy kraj musi szybko reagować np. przy wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń. – Potrzeba zmian, gdy trzeba działać doraźnie, obecnie prawo unijne nie pozwala rozwiązać problemu w skali kraju i objąć wsparciem finansowym rolników, gdy nasi producenci są w gorszej sytuacji niż inni w Europie. Powinniśmy mieć możliwość udzielania takiego wsparcia - mówił. Dodał również, że nie tylko miejscowo w regionie, gdzie wystąpiła choroba ale w skali całego kraju. - Przy wystąpieniu ASF spadki cen dotyczyły całego kraju i wszyscy rolnicy ponosili tego konsekwencje – tłumaczył Jacek Bogucki. 

Wiceminister wskazał również na konieczność poprawy wykorzystania potencjału Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Uczestniczący w spotkaniu rolnicy podkreślali, że bezcelowe jest wydawanie pieniędzy na promocję z Funduszu, gdy te środki są w praktyce wykorzystywane do promocji importowanego mięsa. – Trzeba zawiesić dopłaty na promocję mięsa do momentu odbudowy pogłowia. Teraz płacimy za promocję niepolskiego mięsa – mówił Kamil Gajda, rolnik i prezes grupy producenckiej FERMUS z woj. łódzkiego.

Kolejne elementy długofalowej naprawy krajowego sektora trzody chlewnej to uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej dla mięsa wieprzowego, a także systemu przekierowania mięsa na eksport przy wysokiej podaży wieprzowiny na polskim rynku.

W krajowym funkcjonowaniu rynku wieprzowiny widoczne są również spore braki w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. – Gospodarstwa mają długi termin na składanie informacji o obrocie zwierząt. Świnie są w większym stopniu wyrejestrowywane niż wpisywane do systemu. Pracujemy nad jego modernizacją - podkreślał Jacek Bogucki.

Oprócz tych założeń, ważne dla producentów trzody będzie również  wsparcie sprzedaży bezpośredniej i zwolnienie z opodatkowania przy sprzedaży pewnej ilości produktów wytworzonych w gospodarstwie. Połączenie inspekcji w zakresie hodowli i przetwórstwa, ma prowadzić do uproszczenia kontroli i wymagań dla gospodarstw chcących sprzedawać bezpośrednio, to również ma być ułatwieniem w prowadzeniu codziennej produkcji.

Z kolei, działania dotyczące branży mięsnej i przetwórstwa dotyczą chęci wprowadzenia dopłat do eksportu mięsa, ponieważ dopłaty do prywatnego przechowalnictwa nie są wstanie wesprzeć rynku, gdy nie można później tego mięsa wyeksportować.