Od 21 kwietnia 2021 r. obowiązuje w krajach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie, dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III.

Branża mięsna apelowała o okres przejściowy ws. wzmocnienia bioasekuracji

W tej sprawie, jeszcze w kwietniu Branżowe Porozumie ds. Walki z ASF zaapelowało do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie okresu przejściowego dla nowych warunków, przynajmniej do końca grudnia 2021 r. Największą obawą branży mięsnej było to czy przypadkiem obowiązkowe wymogi nie doprowadzą do znaczących utrudnień w zakresie przemieszczania zwierząt pomiędzy strefami. A dotychczas wypracowane łańcuchy dostaw mogą być zerwane poprzez niewypełnienie wymogów przez gospodarstwa.

W odpowiedzi przygotowanej przez ministerstwo rolnictwa wynika, że takie odłożenie w czasie nie dotyczy tego rozporządzenia. Natomiast Główny Lekarz Weterynarii przekazał do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej „Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie”.

W wytycznych GLW czytamy, że w pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „zatwierdzony” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. „Zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca br. kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące.

Zasady wzmocnienia bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze objętym ograniczeniami I teraz strefa niebieska (dawniej: obszar ochronny - strefa żółta),

- w obszarze objętym ograniczeniami II teraz strefa różowa (dawniej: obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona) ,

- w obszarze objętym ograniczeniami III teraz strefa czerwona (dawniej: obszar zagrożenia - strefa niebieska).,

z których:  

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;

- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;

- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Wytyczne, co do nowych wymogów w zakresie dopuszczenia do przemieszczania chociażby zwierząt, jak i weryfikowania wymaganych w gospodarstwach planów bezpieczeństwa biologicznego w załączniku.