Główny Lekarz Weterynarii oficjalnie potwierdza wystąpienie 2. ogniska ASF na terenie Polski w 2020 r. , na podstawie wyników badań z 5 kwietnia 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Drugie ognisko, to gospodarstwo, które zostało uznane za kontaktowe do pierwszego ogniska ASF w tym roku, stwierdzonego 20 marca br. w innym gospodarstwie należącym do tej samej firmy zlokalizowanym w miejscowości Niedoradz, gmina Otyń, powiat nowosolski, woj. lubuskie, w którym utrzymywano 23 746 świń. Odległość pomiędzy obiema fermami, to ok. 120 km w linii prostej. 

Prosięta były przemieszczane z gospodarstwa w woj. lubuskim do dalszego odchowu do wspomnianego gospodarstwa w powiecie poznańskim, w woj. wielkopolskim - co podkreśla GLW w swoim komunikacie - było to jedyne gospodarstwo, do którego przemieszczano świnie z gospodarstwa uznanego za 1. ognisko ASF w 2020 r.

W związku z tymi przemieszczeniami zwierząt, gospodarstwo w powiecie poznańskim było objęte wzmożonym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a od padłych zwierząt pobierano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu biernego, tj. wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF.

Ponadto, gospodarstwo było objęte zakazem wprowadzania i wyprowadzania zwierząt (ostatnie dokonane przemieszczenie zwierząt datowane jest na 16 marca br., tj. zakup 1900 prosiąt z gospodarstwa w woj. lubuskim, w którym w dniu 20 marca 2020 r. wykryto 1 ognisko ASF w tym roku). Wyniki pierwszych przeprowadzonych badań w kierunku ASF w tym gospodarstwie były ujemne. Natomiast wyniki badań przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia br. w kolejnych próbkach pobranych od 5 padłych sztuk, okazały się dodatnie. Obecność wirusa potwierdzono w 2 z 5 próbek skierowanych do badań.

W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Obecne zdarzenia będą skutkowały wyznaczeniem kolejnej tzw. niebieskiej strefy ASF. Obszar z nakazami i ograniczeniami znacząco się poszerzy na terenie zachodniej Polski.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku na obszarze kraju potwierdzono 48 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Najmniejsze z nich wystąpiło w gospodarstwie utrzymującym zaledwie dwie świnie, największe zaś w stadzie liczącym blisko 9,5 tys. zwierząt. Blisko połowa ognisk pojawiła się na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, pomór masowo występował również na Lubelszczyźnie. Pojedyncze ogniska choroby potwierdzono zaś na Mazowszu i Podlasiu. Najwięcej ognisk potwierdzono w stadach liczących od 50 do 200 świń. Uwagę zwraca fakt, że na skutek choroby lub likwidacji ognisk padło lub zostało zlikwidowanych 35357 świń.