W rozmowie z naszym portalem dr Tadeusz Blicharski, dyrektor biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji na rynku żywca wieprzowego. Jego zdaniem obecne ceny zapewniają producentom zadowalający dochód.

- Obecnie obowiązujące ceny skupu tuczników zapewniają rolnikom osiągającym dobre wyniki produkcyjne uzyskanie zadowalającego zysku z produkcji żywca wieprzowego. Daleko im jednak do odrobienia strat poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Pamiętajmy że podwyżki cen skupu świń miały miejsce zaledwie kilka miesięcy temu. Mam jednak nadzieję, że obecna sytuacja nie jest zjawiskiem chwilowym. Podwyżki cen jakie obserwowaliśmy kilka miesięcy temu były efektem nie tylko niskiego pogłowia świń w Europie, ale przede wszystkim znaczącego wzrostu popytu na mięso wieprzowe ze strony rynku chińskiego. Odbudowa pogłowia świń w tym kraju potrwa przynajmniej dwa lata, można się więc spodziewać że przez ten czas korzystne ceny skupu świń utrzymają się. Wiele zależy wprawdzie od tego w jakim tempie kraje Unii Europejskiej odbudują swoje pogłowie, jednak w chwili obecnej spośród znaczących producentów świń, tylko Hiszpania zwiększa skalę produkcji. Na razie sytuacja jest dobra, i miejmy nadzieję że utrzyma się jak najdłużej. - mówi w rozmowie z naszym portalem doktor Blicharski.

Prezes POLSUS-u odniósł się także do sytuacji na wchodzie kraju.

-Producenci świń z regionów występowania ASF wciąż znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. W chwili obecnej wszystko pozostaje w zawieszeniu, wyszukiwane są bowiem zakłady które wyrażą chęć skupu zwierząt z Podlasia. Nie można jednak czekać w nieskończoność. W najgorszej sytuacji znajdują się naturalnie producenci świń obciążeni różnego rodzaju zobowiązaniami kredytowymi. Producentom świń z całego kraju sugeruję, aby obecną, dobrą koniunkturę wykorzystali przede wszystkim na spłatę zadłużenia. - mówi prezes PZHiPTCh.