W opisywanym okresie UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich ok. 561 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – co oznacza wzrost o ponad jedną czwartą wobec tego samego okresu 2015 r. W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały mięso mrożone (48 proc.) oraz podroby i słonina (45 proc.), których wysłano o 30 proc. i 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Spadek wywozu miał miejsce jedynie w przypadku kiełbas i przetworów (-10 proc.) oraz żywca wieprzowego (-43 proc.) – informuje FAMMU/FAPA.

W tym czasie najwięcej mięsa i produktów wieprzowych wyeksportowały na rynki trzecie Niemcy, Hiszpania i Dania. Z grona ważniejszych eksporterów wszystkie kraje zanotowały znaczne wzrosty wywozu, w tym również Polska (+53 proc.).  Zajmując szóste miejsce wśród eksporterów wieprzowiny poza UE.

Głównymi odbiorcami mięsa wieprzowego z UE są Chiny, Hongkong, Japonia Filipiny i Korea Płd.