Deklaracja, którą opracowano, jest dobrowolnym zobowiązaniem kluczowych stron w łańcuchu produkcji wieprzowiny i gwarantuje, że po 1 stycznia 2012 roku kastracja chirurgiczna będzie odbywać się tylko ze znieczuleniem czy narkozą, a po 1 stycznia 2018 roku nie będzie w ogóle wykonywana. Do osiągnięcia wyznaczonych celów potrzebna jest współpraca Komisji Europejskiej i zainteresowanych podmiotów w zakresie rozwijania i stosowania alternatywnych metod kastracji czy innych metod, minimalizujących wpływ zapachu na mięso, a także podpisanie deklaracji przez dużą liczbę stron z branży.

Alternatywną dla kastracji chirurgicznej jest np. metoda immunologiczna, czyli zastosowanie szczepienia, zapobiegającego powstawaniu zapachu knura. Działanie szczepionki polega na obniżeniu czynności jąder, co hamuje gromadzenie się substancji odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach do poziomu występującego fizjologicznie u samic lub kastrowanych samców. Szczepienie powoduje także spadek poziomu testosteronu do ilości obserwowanej zazwyczaj u kastrowanych osobników, co wpływa pozytywnie na zachowanie zwierząt. Mięso pochodzące od osobników, u których zastosowano metodę immunologiczną, jest całkowicie bezpieczne dla konsumentów. Metoda ta z powodzeniem stosowana jest od lat w Australii i Nowej Zelandii.