Podczas przeglądu przedstawiono, aż 151 prezentacji w 5 Sekcjach: Społecznej, Inżynierskiej, Florystycznej, Faunistycznej i Nauk o Żywności oraz 44 postery.

Studenci  z Wydziału Nauk o Zwierzętach, z  nowo powstałego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Gospodarskich, którego opiekunem naukowym jest dr Marcin Gołębiewski, zdobyli w sumie 5 nagród za przedstawione prezentacje.

W ramach sekcji studenci mogli zdobyć 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Koło ma dwie sekcje: Sekcję Hodowców Bydła, której opiekunem jest dr. Marcin Gołębiewski  i Sekcję Hodowców Trzody Chlewnej, opiekunem  prof. dr hab. Anna Rekiel.

- Łącznie Sekcja Hodowców Bydła zgłosiła na przegląd 9 prac, Sekcja Hodowców Trzody Chlewnej 3. Uważam, że 12 zgłoszonych prac przez jedno koło naukowe to sporo, a nawet dużo. Poziom prac był wysoki i bardzo wyrównany. Należy też podkreślić, że prace poruszały ważne dla praktyki problemy – tłumaczy prof. Anna Rekiel.

Poniżej przedstawiamy tematy prac nagrodzonych studentów:

Wioleta Kniżewska – „Zmiany populacji dzika europejskiego w wybranych województwach w latach 2000-2011”

Grzegorz Przeździecki, Marek Krysiak i Łukasz Kowalski – „Analiza preferencji hodowców bydła mlecznego w odniesieniu do wyboru preparatu mlekozastępczego stosowanego w odchowie cieląt”

Marcin Sońta – „Wpływ łubinu jako zamiennego źródła białka w mieszankach dla świń rosnących na efektywność tuczu”

Aleksandra Chmielewska, Patryk Czarczyński, Wojciech Falkowski – „Wartości wybranych wskaźników biochemicznych krwi krów mlecznych a wyniki rozrodu w stadzie”

Monika Przeworska, Marcin Grzyb, Jakub Kaszubski, Radosław Gorzkoś –„Syndrom tłustej krowy, a wybrane wskaźniki produkcyjne”

Studenci: Barbara Królewska za prezentację „Wpływ masy ciała przy urodzeniu na tempo wzrostu prosiąt ssących”, Wioleta Kniżewska i Marcin Sońta otrzymali listy gratulacyjne i nagrody książkowe od sponsora Przeglądu Dorobku Kół Naukowych – Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Więcej informacji na temat prowadzonych przez studentów prac naukowych, wkrótce na portalu farmer.pl.