Optymalne pobranie paszy przez zwierzęta jest jednym z filarów uzyskania zadowalających wyników tuczu, rozrodu jak i odchowu. Zastosowanie nawet najlepiej zbilansowanej mieszanki paszowej nie da bowiem wymiernych korzyści, jeżeli zwierzęta nie pobiorą jej wystarczającej ilości. Obecnie stosowane mieszanki treściwe nie zawsze są chętnie zjadane przez świnie. Niekiedy w celu redukcji kosztów stosuje się bowiem komponenty mniej chętnie zjadane przez zwierzęta. Pamiętajmy też że na niektórych etapach produkcji (np. u loch w początkowym okresie laktacji) spadek apetytu jest zjawiskiem fizjologicznym. Jednym ze sposobów poprawy smakowitości paszy jest zastosowanie dodatków aromatyzujących. Mogą być one pochodzenia naturalnego – np. ekstrakty ziołowe, lub syntetycznego – substancje zapachowe obecne w premiksach czy koncentratach białkowych. Dodatki aromatyzujące pełnią istotną rolę w żywieniu zarówno prosiąt, warchlaków, tuczników jak i loch.

W żywieniu prosiąt ssących zastosowanie dodatków aromatyzujących, ma za zadanie zachęcenie osesków do jak najwcześniejszego pobierania paszy stałej. Dzięki temu następuje szybszy rozwój układu pokarmowego młodych zwierząt, co ogranicza kłopoty w momencie odsadzenia. Równie ważny jest dodatek substancji zapachowych w okresie odsadzania prosiąt od lochy. Jest to czas intensywnego stresu, związanego z brakiem matki, zmianą otoczenia i walką o hierarchię w grupie. W wyniku czynników stresowych, u prosiąt dochodzi zazwyczaj do spadku apetytu, czego wynikiem jest ubytek masy ciała. Co gorsza, po okresie niskiego pobrania paszy następuje często wzrost apetytu i nadmierne pobranie paszy przez prosięta, czego efektem są biegunki. Zastosowanie aromatów w żywieniu tej grupy zwierząt ma za zadanie utrzymanie pobrania paszy przez świnie na właściwym poziomie.

W celu redukcji kosztów paszy, w żywieniu tuczników stosuje się często surowce takie jak śruta rzepakowa, czy łubin, które mogą pogarszać smakowitość paszy. Wykorzystanie dodatków aromatycznych w żywieniu tej grupy, ma za zadanie zachowanie optymalnego pobrania mieszanki dzięki „zamaskowaniu” aromatu komponentów niezbyt chętnie zjadanych przez zwierzęta. Ponadto zastosowanie dodatków zapachowych zwiększa wydzielanie enzymów w przewodzie pokarmowym co korzystnie działa na strawność paszy.

Zastosowanie dodatków aromatyzujących szczególnie ważne jest w żywieniu loch w początkowej fazie laktacji. Jak już wspomniano, w pierwszych dniach po porodzie maciory charakteryzują się niskim apetytem. Niedostateczne pobranie mieszanki może odbić się na ilości produkowanego mleka, a to w konsekwencji prowadzi do pogorszenia kondycji osesków.

Dodatki aromatyzujące mogą być wprowadzane do paszy wraz z premiksem czy koncentratem białkowym. Za poprawę smakowitości paszy odpowiadają także dodatki ziołowe obecne w składzie mieszanki. Szczególnie korzystnie na zwiększenie ilości pobranej paszy wpływa dodatek wyciągu z czosnku, a także oregano, kminku czy tymianku. Poprawę smakowitości można osiągnąć także poprzez stosowanie dodatków zakwaszających lub probiotycznych.