Dobrym przykładem jest tutaj wynik badań Hansena i wsp. (2012),  którzy dowiedli, że zwiększenie odchowanych prosiąt z 10 do 14 w miocie w trakcie 28 dni laktacji zwiększa produkcję mleka przez lochę aż o 108 kg, w sumie z 233 do 341 kg mleka.

To pokazuje, jak ważne jest dbanie przez cały okres laktacji o zwiększone pobranie paszy. Pozytywne wnioski w tym zakresie przedstawił, podczas ostatniej Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Puławach, prof. Daniel Korniewicz zwracając uwagę na szczególne znaczenie ziół w mieszankach paszowych dla loch karmiących. Okazuje się, że preparaty pochodzenia naturalnego z ziołami lub z ich ekstraktami znacząco poprawiają pobranie paszy przez lochy, nawet do 13 proc., co przyczynia się do ograniczenia strat masy ciała nawet o 6,7 kg.

Profesor podkreślił również wyniki badań własnych, w których zostały zastosowane ziołowe substancje aktywne, jak: karwakrol, aldehyd cynamonowy i kapsacyna – zabezpieczone w matrycy uwodornionego oleju roślinnego przed termicznym, chemicznym i fizycznym uszkodzeniem. – Produkt stosowany w laktacji znacząco wpłynął na wzrost pobrania paszy przez lochy karmiące – o 11 proc. Efektem była również mniejsza utrata tłuszczu w punkcie P2, czyli o 6 mm w porównaniu z 7,1 mm w grupie kontrolnej – mówił profesor.

Oprócz korzystnego wpływu preparatów ziołowych na kondycję loch dopasowane mieszanki ziołowe są w stanie podnieść jakość, w szczególności produkowanej siary, w mniejszym stopniu mleka, istotnie zwiększając w siarze loch zawartość laktozy, suchej masy i białka.