Nowy szczep wirusa PED szerzy się na terenie USA już od maja 2013 r. W tym czasie choroba pojawiła się w gospodarstwach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, przedostała się również do kanadyjskich gospodarstw świń.

Wirus nie został wykryty nigdy na terytorium Unii. Przebieg choroby wywołany przez PED jest bardzo poważny i zbiera potężne żniwo szczególnie wśród prosiąt. Typowe objawy PED to wymioty, brak łaknienia i żółtawa biegunka w pierwszych dniach życia prosiąt.

Zagrożeniem szerzenia się wirusa jest krew i osocze krwi suszone rozpyłowo, pochodzące od świń, są one często składnikiem paszy dla prosiąt. Niewłaściwa obróbka cieplna lub skażenie po obróbce cieplnej mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa za pośrednictwem takich produktów.

Ze względu na konieczność ochrony zdrowia zwierząt w Unii i poważne zagrożenie, jakie stwarzają produkty z krwi, Komisja przyjęła tymczasowe środki ochronne. Od połowy maja 2014r. wprowadzając teraz omawiane produkty na terytorium Unii, należy do nich załączyć dodatkowy załącznik do świadectwa zdrowia. Ustanowiony wymóg, mówi o tym, że pochodzące od świń krew i osocze krwi suszone rozpyłowo, wprowadzane z państw trzecich i przeznaczone do karmienia świń powinny być poddane obróbce w wysokiej temperaturze, a następnie przechowywane przez określony okres w temperaturze pokojowej w celu zmniejszenia ryzyka skażenia po obróbce.

Obserwacje naukowe wskazują, że koronawirusy świń inaktywują się w kale świń przy podgrzaniu do temperatury 71 °C i utrzymywaniu w tej temperaturze przez 10 minut lub przy pozostawieniu w temperaturze pokojowej wynoszącej 20 °C przez 7 dni. Wirus nie przetrwał w eksperymentalnie zakażonej suchej paszy przechowywanej w temperaturze 24 °C przez ponad 2 tygodnie. Temperatura stosowana powszechnie w państwach trzecich w procesie suszenia krwi i osocza krwi metodą rozpyłową wynosi 80 °C w całej substancji.