Wzrastająca plenność loch nie idzie niestety w parze ze wzrostem ich mleczności. W przypadku dużych miotów lochy często mają problemy z wykarmieniem wszystkich prosiąt, co generuje znaczny odsetek upadków wśród osesków. Chcąc ograniczyć śmiertelność prosiąt na fermie niezbędne jest jak najwcześniejsze dokarmianie młodych. Milkiwean Yoghurt znajdujący się w ofercie firmy Trouw Nutrition można podawać prosiętom już w pierwszym dniu życia. Warunkiem jest jedynie wcześniejsze pobranie siary przez młode.

Produkt charakteryzuje się wysoką wartością energetyczna, dużym udziałem laktozy, która dla kilkudniowych prosiąt jest podstawowym źródłem energii, oraz dużą zawartością dobrze strawnego białka. Koncentracja suchej masy w rozcieńczonym wodą preparacie jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych produktów mlekozastępczych. Stąd też konsystencja gotowego produktu przyjmuje postać gęstego jogurtu.

Zastosowanie preparatu znacząco ogranicza odsetek upadków wśród prosiąt. Dodatkowo zwiększa także masę odsadzeniową miotu, przeciwdziała zróżnicowaniu wagowemu, i daje szansę na przeżycie również najsłabszym prosiętom.  

Przygotowanie preparatu jest niezwykle proste. Należy go rozpuścić w wodzie o temperaturze 45ºC w proporcji 1 kg produktu na 2,5 litra wody. Cena detaliczna Milkiwean Yoghurt wynosi 11,49 zł/kg.