Bieżące tygodnie są dla producentów trzody chlewnej trudnym okresem, w którym obserwujemy kolejne obniżki cen płaconych za produkowane tuczniki. Niskie ceny żywca wieprzowego powodują zmniejszone zainteresowanie zakupem prosiąt do tuczu. Taki scenariusz obserwujemy w kolejno następujących po sobie okresach. Podstawowym kryterium weryfikującym efektywność prowadzonego chowu trzody chlewnej jest zysk jednostkowy, jaki pozostaje w gospodarstwie czy fermie zajmującej się produkcją prosiąt lub tuczników. W dzisiejszych realiach ostra konkurencja w produkcji mięsa wieprzowego stawia w trudnej sytuacji producentów w tych krajach, w których koszty produkcji są istotnie wyższe aniżeli w krajach będących typowymi eksporterami mięsa wieprzowego.

NAJWAŻNIEJSZE LICZNE I WYRÓWNANE MIOTY

Efektywność produkcji wymaga, aby lochy odchowywały dużą liczbę potomstwa, dzięki czemu koszty utrzymania stada podstawowego będą jak najniższe. Jednym z czynników mających wpływ na liczbę odchowanych prosiąt jest plenność loch. Duża liczba potomstwa w miocie powoduje większą rywalizację w dostępie do wymienia, co wpływa na nierównomierny wzrost poszczególnych prosiąt. Zróżnicowanie masy prosiąt w dniu urodzenia wywiera istotny wpływ na późniejszą masę w dniu odsadzenia. Dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowe żywienie loch w okresie ciąży, dzięki któremu mamy szanse na uzyskanie wyrównanego miotu 12-13 prosiąt o średniej masie ciała 1,4-1,5 kg. Po urodzeniu bardzo ważne jest otrzymanie odpowiedniej ilości siary. Prosięta pobierają przeciętnie od 200 do 500 ml siary. Pobieranie siary powinno mieć miejsce jak najwcześniej, gdyż w miarę upływu kolejnych godzin od rozpoczęcia porodu nie tylko zmienia się skład siary, lecz także zmniejsza się zdolność absorpcji gotowych przeciwciał, które zawiera siara. Dużą rolę odgrywa pobieranie stałej paszy przez prosięta jeszcze przed odsadzeniem. Wprawdzie ilość pobieranej paszy do 28. dnia życia z reguły nie przekracza 400 g, jednak ważniejsze jest samo przyuczenie prosiąt do wczesnego pobierania mieszanki pełnoporcjowej.

KIEDY DOKARMIAĆ PROSIĘTA?

Można wymienić różne sytuacje, w których dokarmiane są prosięta ssące. Należą do nich:

  • padnięcie lochy w 1.-2. tygodniu laktacji,
  • niedostateczna produkcja mleka przez lochę skutkująca słabym wzrostem całego miotu,
  • pojedyncze prosięta w miocie odznaczające się niską masą ciała w 2.-3. tygodniu życia,
  • dokarmianie paszą w celu przygotowania do odsadzenia.

Każdy z tych przypadków wymaga indywidualnego sposobu rozwiązania. Dla młodych prosiąt, które nie są jeszcze w stanie korzystać wyłącznie ze stałej paszy, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z laktacji lochy mamki. W większych stadach praktykowane jest przedłużenie laktacji lochy o wysokiej produkcji mleka lub przeznaczenie na ten cel lochy, która planowana jest do wybrakowania. W ten sposób problem wykarmienia prosiąt jest rozwiązany. Również prosięta wykazujące znaczną niedowagę z powodu dużej konkurencji w dostępie do wymienia i tym samym pozbawione prawidłowej ilości mleka zaczną się lepiej rozwijać i rosnąć wtedy, gdy otrzymają możliwość karmienia przez lochę mamkę. Niekiedy podnoszony jest argument, że w dzisiejszym systemie produkcji prosiąt jest to rozwiązanie zbyt kosztowne. Można w przybliżeniu policzyć, jaki jest koszt karmienia np. 10 prosiąt o zbyt niskiej masie ciała, by można było je skutecznie odsadzić. Przyjmiemy dzienne pobranie 6 kg mieszanki LK, której koszt 1 kg przy sporządzaniu paszy we własnym zakresie z reguły nie przekracza 1 zł, czyli dzienny koszt żywienia lochy wynosi ok. 6 zł. Przy karmieniu 10 prosiąt koszt w przeliczeniu na jedno prosię wynosi jedynie 0,60 zł dziennie.

POTRZEBY PROSIĄT

Jak wykazują badania, w pierwszym tygodniu życia prosięta potrzebują średnio 3,9 g mleka na przyrost 1 g masy ciała, natomiast 2. i 3. tygodniu życia ilość ta wzrasta do 4,5 g. Różnica ta spowodowana jest w znacznej mierze mniejszą zawartością składników odżywczych w mleku loch w kolejnych tygodniach laktacji. Locha w trakcie laktacji trwającej 28 dni produkuje przeciętnie 250 kg mleka, w którym jest łącznie ok. 15 kg białka, 16- 18 kg tłuszczu, 12-15 kg laktozy oraz 2,5 kg składników mineralnych. Do wieku 3-4 tygodni życia mleko lochy pozostaje głównym źródłem dostarczania prosiętom składników odżywczych.

W tabeli 1 przedstawiono parametry wzrostu oraz zalecane parametry mieszanek przeznaczonych dla prosiąt ssących na kolejne tygodnie życia. Do produkcji mieszanek przeznaczonych dla prosiąt ssących najczęściej stosowane są następujące surowce paszowe: produkty mleczne (mleko odtłuszczone w proszku, słodka serwatka w proszku), laktoza, preparowane ziarna zbóż, płatki owsiane, tłuszcze roślinne, mączka śledziowa, suszona rozpyłowo plazma krwi, mieszanka mineralno-witaminowa. Komponenty białkowe użyte do produkcji mieszanki dla prosiąt ssących są bogate w aminokwasy egzogenne, a laktoza oraz tłuszcze roślinne dostarczają cennej energii.

POBRANIE PASZY PRZEZ PROSIĘTA

Z reguły prosięta, których locha produkuje dużą ilość mleka, nie są zbyt zainteresowane pobieraniem paszy stałej. Niemniej jednak powinny być przyuczane do kontaktu z mieszanką pełnoporcjową typu superprestarter/ prestarter. W badaniach wykonanych w Niemczech średnie pobranie paszy przez prosięta w 2. tygodniu laktacji wynosiło jedynie 2,9 g (zakres zmienności 0,4-6,8 g). W 3. tygodniu laktacji średnie dzienne pobranie osiągało poziom 12,6 g (zakres zmienności 1,8-46,8 g), natomiast

w 4. tygodniu laktacji średnie dzienne pobranie paszy wzrastało do 31,6 g (zakres zmienności wynosił 10,0- 78,10 g). Interesujące jest zestawienie tej średniej wartości pobrania paszy w ostatnim tygodniu przed odsadzeniem z ilością, jaką prosię powinno pobrać w pierwszych 3 dniach po odsadzeniu, aby utrzymać przyrosty dzienne powyżej 200 g. Jeśli przyjmiemy wykorzystanie paszy na poziomie 1,4 kg/kg, dzienne pobranie winno sięgać 280 g. Jest to więc ponad 8-krotne zwiększenie pobierania paszy stałej w porównaniu do kilku dni przed odsadzeniem.

Jednym ze sposobów zwiększenia ilości pobranej paszy przez odsadzone prosięta jest podawanie małych ilości papkowanej paszy. W doświadczeniu, w którym porównywano tempo wzrostu prosiąt, których nie dokarmiano (A), z prosiętami dokarmianymi suchą paszą stałą (B) oraz prosiętami, które dokarmiano paszą podawaną w formie papkowatej (C), uzyskano wyniki potwierdzające tezę, że dla prosiąt ssących istotna jest forma podawanej paszy. Średnie dzienne przyrosty wyniosły odpowiednio: w grupie A - 226 g, w grupie B - 247 g, natomiast w grupie C - 282 g.

Na wykresie 1 przedstawiono wyniki badań wykonanych w Niemczech, na podstawie których określono, jaka jest ilość produkowanego dziennie mleka przez lochę w kolejnych tygodniach 28-dniowej laktacji. Pomiary mleczności wykonywano na grupie 48 loch przy zastosowaniu metody ważenia wszystkich prosiąt najpierw przed, a potem po ssaniu. Uzyskane wyniki wskazały, że w pierwszym tygodniu produkowana była najmniejsza ilość mleka, natomiast szczyt produkcji przypadał na 3. tydzień laktacji. Jak wykazały badania, w pierwszym tygodniu życia prosięta potrzebowały średnio 3,9 g mleka na przyrost 1 g masy ciała, natomiast w 2. i 3. tygodniu życia ilość ta wzrasta do 4,5 g. Różnica ta spowodowana jest w znacznej mierze mniejszą zawartością składników odżywczych w mleku wkolejnych dniach laktacji.

PRZYROSTY PROSIĄT

Na wykresie 2 przedstawiono, jak w opisywanych wcześniej badaniach kształtowały się średnie dzienne przyrosty prosiąt ssących w kolejnych tygodniach 28-dniowej laktacji. W pierwszym tygodniu życia średnie dzienne przyrosty prosiąt wynosiły 141 g, natomiast w następnych tygodniach średnie dzienne przyrosty osiągały wartość od 267 g do 291 g. Należy zaznaczyć, że w opisywanych badaniach średnia masa ciała odsadzanych w 28. dniu prosiąt była prawidłowa i wynosiła 8,1 kg.

Jak widać z przedstawionych danych, dokarmianie prosiąt ssących jest ważnym czynnikiem późniejszego wzrostu po odsadzeniu. Wykres 3 pokazuje, że pobieranie 30 i więcej gramów paszy dziennie przed odsadzeniem pozwala na uzyskanie wysokiego tempa wzrostu po odsadzeniu. Jedynie mieszanka dobrej jakości skomponowana z bezpiecznych i łatwo strawnych komponentów paszowych będzie chętnie pobierana przez prosięta.

 

Artykuł ukazał się w numerze 6/2018 miesięcznika "Farmer"