O ile w latach ubiegłych początek września był okresem w którym sytuacja związana z ogniskami ASF ulegała uspokojeniu, o tyle w tym roku czarna seria wydaje się nie mieć końca. Dowodem na to jest chociażby wczorajsze ognisko pomoru w dużym stadzie świń na Warmii.

Niestety, ma to swoje przełożenie na zasięg obszaru zagrożonego występowaniem ASF (strefy niebieskiej). W ostatnich dniach zostało nim objętych osiem gmin (lub ich części). Strefę niebieską wprowadzono na następujących terenach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- Gminy Purda, Stawiguda, część gminy Barczewo położona na południe od linii kolejowej nr 353, część gminy Gietrzwałd położona na południe od linii kolejowej nr 353, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejsco­wości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do pół­nocnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki — Mycyny — Ameryka w powiecie olsztyńskim

Województwo podkarpackie:

- Gmina Tryńcza w powiecie przeworskim

- część gminy wiejskiej Jarosław położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 1580R biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 77, a następnie na północ od drogi 1702R biegnącej do skrzyżowania z droga 1701R i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1701R biegnącą od skrzyżowania z drogą 1702R do południowej granicy gminy, część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 w powiecie jarosławskim.

Jednocześnie na skutek występowania przypadków ASF u dzików zwiększył się również zasięg strefy czerwonej. Objęto nią miasto i gminę Polkowice na Dolnym Śląsku, oraz miasto i gminę Ostróda na Warmii.

To nie koniec zmian zasięgu stref. W ostatnich dniach pojawiły się kolejne ogniska ASF zlokalizowane w strefie czerwonej (warmińsko-mazurskie) i żółtej (podkarpackie), stąd prawdopodobnie lada dzień, zasięg obszaru zagrożonego występowaniem ASF znów się powiększy.