Według Agra Europe, import wieprzowiny do Chin spadł o ponad połowę w pierwszej połowie 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Przyczyną spadku była wyższe produkcja własna w ChRL. Spadek importowanych produktów ubocznych mięsa był mniej wyraźny.

Import był dławiony przez wyższą produkcję krajową

Według wstępnych danych chińskiej administracji celnej wielkość importu spadła o ok. 1,6 mln ton lub 54 proc. do 1,35 mln ton. W przypadku nakładów na import stwierdzono spadek o prawie 64% proc. do 2,93 mld dolarów. Ceny na rynku trzody chlewnej w Chinach były stosunkowo niskie przez znaczną część badanego okresu. Przyczyną załamania się importu była wyższa produkcja własna. Według danych rządowych w pierwszej połowie roku w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku produkcja wieprzowiny w Chinach wzrosła o 8,2 proc. do 29,4 mln ton.

Mniejszy import produktów ubocznych z rzeźni

Jak pokazuje bardziej szczegółowa analiza danych handlowych przez organizację patronacką duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F), chińscy importerzy szczególnie niechętnie kupowali świeżą, schłodzoną i mrożoną wieprzowinę. Pozycja ta odnotowała spadek o 64,2 proc., czyli 799 tys. ton w porównaniu do poprzedniego roku. Od stycznia do czerwca 2021 r. było to jednak nadal 2,23 mln ton. Natomiast import podrobów wieprzowych zmniejszył się tylko o 13,5 proc. do 512,9 mln ton.

Duże straty eksporterów wieprzowiny

Wszyscy eksporterzy wieprzowiny doświadczyli w tym roku gwałtownych spadków sprzedaży w Chinach. Dotknęło to również Hiszpanię, która pozostała czołowym dostawcą z łączną ilością 343,4 tys. ton, ale musiała poradzić sobie ze spadkiem eksportu o 523,8 tys. ton, czyli 60,4 proc. O ile eksport produktów schłodzonych i mrożonych spadł o 68,2 proc. do 229 tys. ton, o tyle spadek wędlin wieprzowych był mniejszy i wyniósł 22,0 proc. do 114,3 tys. ton.

Dania i Holandia również odnotowały gwałtowny spadek eksportu wieprzowiny chłodzonej i mrożonej do ChRL, odpowiednio o 60,6 proc. i 73,7 proc. Jednak Duńczycy byli jednym z niewielu dostawców, którym udało się sprzedać więcej podrobów do Chin; wolumen w porównaniu do I półrocza 2021 r. Eksport ten wzrósł o 7,6 proc. do 83,5 tys. ton. Dostawy świeżej wieprzowiny z USA spadły o 78,2 proc. (rok do roku) do 59,3 tys. ton, a Brazylia wyszła z minusem 35,8 proc. do 166,6 tys. ton.