Po raz ostatni zmiany cen na niemieckim rynku obserwowaliśmy miesiąc temu. Od tego czasu stawki oferowane producentom utrzymywały się na poziomie 1,83 euro za kilogram półtuszy w wadze bitej ciepłej. Niestety wczorajsze notowanie tamtejszej "dużej giełdy" przyniosło bardzo duży spadek cen. Skurczyły się one o 6 eurocentów osiągając tym samym poziom 1.77 euro za kilogram. Ceny powróciły zatem do poziomu z pierwszej połowy maja.

Co zmiany te oznaczają da polskich producentów? Teoretycznie cena niemiecka wciąż pozostaje wyraźnie wyższa od krajowej. Stawki w polskich skupach przestały podążać za niemieckimi w momencie, gdy te ostatnie przekroczyły granicę 1,76 euro za kilogram. Wszelka logika wskazuje zatem, że ostatnie obniżki cen w Niemczech nie powinny odbić się na kieszeni polskiego rolnika. W praktyce bardzo prawdopodobne jest jednak to, że przynajmniej część zakładów mięsnych zdecyduje się na mniejsze bądź większe obniżki.