Jak informuje Agra Europe - pogłowie świń w Danii 1 lipca bieżącego roku osiągnęło 12,25 mln sztuk, czyli było o 1,3 proc. większe niż rok wcześniej. Liczebność loch hodowlanych pozostała niemal niezmieniona, natomiast wzrosła liczba loszek. Zwiększyła się też liczebność prosiąt.

Pogłowie tuczników zmniejszyło się o 4,5 proc. i wyniosło 3,159 mln sztuk. Powodem tego był przede wszystkim wzrost eksportu żywca do Polski.

Ceny świń w Danii w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku wzrosły, co w połączeniu ze spadkiem cen soi i ziarna zbóż wpływa na wzrost opłacalności chowu świń.

Na początku bieżącego roku za kilogram żywca wieprzowego płacono rolnikom 11,60 koron duńskich, ale w maju ceny te spadły do 11,0 koron.

Jednak w połowie sierpnia wzrosły one do 11,90 koron (1,60 euro). Mimo to są nadal niższe niż w Niemczech i w Polsce.

Eksport żywca wieprzowego z Danii w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku wzrósł o 7,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i osiągnął 4,47 mln sztuk.

W poprzednich latach dominował eksport żywca do Niemiec, gdzie przetwórcy płacili wyższe ceny niż w Danii. Obecnie jednak muszą konkurować z przetwórcami z Polski, którzy od stycznia do maja sprowadzili z Danii o 50 proc. więcej świń niż rok wcześniej (1,11 mln sztuk).

Eksport żywca z Danii do Czech zmniejszył się o 1/3, a na Litwę wzrósł ponad dziesięciokrotnie. Eksport świeżej, mrożonej i przetworzonej wieprzowiny wyniósł 511 383 tony, czyli był o 4 proc. mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Spadek eksportu wieprzowiny notowano również w poprzednim roku. W pierwszej połowie bieżącego roku eksport wieprzowiny do Niemiec i do Polski utrzymał się na niezmienionym poziomie i wyniósł odpowiednio 153174 tony i 61245 ton.

Eksport tego mięsa do Wielkiej Brytanii spadł o 11 proc. (do 82247 ton), a do Japonii - o 16 proc. (do 44933 tony). Natomiast eksport wieprzowiny do Rosji wzrósł o 10 proc. osiągając 27 046 ton, a do Chin - o 55 proc. (do 14369 ton).