Jak informuje GIW, dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii w tym sukcesywnemu składaniu  do Komisji Europejskiej wniosków mających na celu zminimalizowanie zasięgu obszarów objętych ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF w Polsce, w II połowie 2022 r został znacząco zmieniony zasięg stref ASF. W myśl informacji GIW:

  • 141 gmin w 4 województwach (łódzkie, podkarpackie, śląskie i wielkopolskie) i 3 miasta na prawach powiatu (Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski) zostało uwolnione z obszarów objętych ograniczeniami (przeniesione do białej strefy)
  • 77 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona) do strefy różowej. Dotyczy to 6 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie)
  • 14 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona) do strefy niebieskiej.  Dotyczy to dwóch województw (małopolskie i świętokrzyskie).
  • 10 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami II do strefy niebieskiej (województwo podlaskie).

Poniżej publikujemy udostępnione przez GIW mapy obrazujące zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia 2022 roku.

Stan sprzed zniesienia stref (fot. GIW)
Stan sprzed zniesienia stref (fot. GIW)

Stan po zniesieniu stref (fot. GIW)
Stan po zniesieniu stref (fot. GIW)


Trzeba przyznać, że zmiany są imponujące: zniknęły między innymi czerwone strefy w całym województwie podkarpackim, a także na znacznej części województwa świętokrzyskiego. Zniesiono także strefę niebieską w większej części województwa łódzkiego i na wschodnim fragmencie województwa wielkopolskiego.

Główny Inspektorat Weterynarii podkreśla, że na bieżąco podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych ograniczeniami. Należy wskazać, iż w każdym rozpatrywanym przypadku Komisja Europejska bierze pod uwagę m. in. ogólną sytuację epizootyczną w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie i dane odnośnie jej występowania w poprzednich latach.

W dniu 20 grudnia br. został złożony kolejny wniosek do Komisji Europejskiej o dalsze zmiany w regionalizacji.