Ponieważ od pierwszej decyzji Rady Ministrów w tej sprawie mija miesiąc, wicepremier Andrzej Lepper skierował dziś pismo do prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o podjęcie przez niego osobistej interwencji w celu wyjaśnienia sprawy skupu trzody chlewnej i realizacji postanowień Rady Ministrów. Wicepremier Andrzej Lepper przypomniał także, że senat RP utworzył w ustawie budżetowej, przeznaczoną na ten cel, specjalną rezerwę celową w wysokości 20 mln zł.
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie sukcesywnie wnioskować o uruchamianie środków będących w rezerwie budżetowej na skup kolejnych partii mięsa. Dzisiaj został przesłany do wicepremier, minister finansów Zyty Gilowskiej  wniosek o zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej, będącej w gestii ministerstwa rolnictwa , w kwocie 100 mln zł  w celu wykorzystania jej przez Agencję  Rezerw Materiałowych na potrzeby rezerwy gospodarczej mięsa wieprzowego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi