Zarząd OZZPIW wezwał pracowników wszystkich szczebli do rozpoczęcia protestu. Jednocześnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowano pismo, w którym przedstawiono uzasadnienie protestu. Jak czytamy w dokumencie skierowanym do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dotychczasowe zaangażowanie resortu w rozwiązywanie problemów służb weterynaryjnych należy ocenić negatywnie.

Nie przyczyniły się one bowiem do poprawy funkcjonowania służby, jak i warunków pracy zatrudnionych w niej osób. Pomimo wielu licznych działań mających na celu zwrócenie uwagi resortu na problemy służb weterynaryjnych, pracownicy inspekcji nie doczekali się wysłuchania i realizacji ich postulatów. W głównej mierze dotyczą one kwestii płac, oraz sytuacji kadrowej.

Przedstawiciele OZZPiW oczekują od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby ten jeszcze w tym roku spotkał się z pracownikami służb weterynaryjnych. W przeciwnym razie grożą oni zaostrzeniem form protestu.