Mimo postępu, jaki w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił w zakresie chowu trzody, odsadzanie prosiąt pozostaje nadal jednym z dwóch najtrudniejszych etapu całego cyklu produkcji. Aby osiągnąć sukces w odchowie warchlaków, należy zadbać o wszystkie aspekty produkcji, jednak kluczowa wydaje się rola optymalnego żywienia młodych zwierząt. Trendy w tym zakresie stale się zmieniają, i zalecenia powszechne jeszcze przed kilku laty dziś wydają się odstawać od rzeczywistości. Aby rozwiać najważniejsze wątpliwości, postanowiliśmy przygotować dla Państwa webinar zatytułowany "Jak żywić prosięta, aby zapewnić im prawidłowy rozwój przewodu pokarmowego".

W wydarzeniu organizowanym we współpracy z Agrifirm Polska udział wezmą eksperci firmy: Katarzyna Chilomer, technolog d.s. żywienia trzody chlewnej, oraz Paweł Sklorz – doradca techniczny d.s. żywienia trzody chlewnej.

Katarzyna Chilomer opowie o specyfice funkcjonowania fizjologii prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym. W jej wystąpieniu mowa będzie między innymi o rozwoju aktywności enzymatycznej prosiąt, oraz o tym, w jaki sposób można ją stymulować. Z kolei Paweł Sklorz skupi się na najważniejszych strategiach żywieniowych stosowanych we współczesnym żywieniu prosiąt. Mowa będzie między innymi o obniżeniu poziomu białka, o zastosowaniach źródeł wapnia nie wpływających negatywnie na odczyn treści przewodu pokarmowego, czy roli włókna w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego młodych zwierząt.

W czasie wydarzenia krótko omówiona zostanie także nowa marka, skupiająca innowacyjne rozwiązania żywieniowe dla młodych zwierząt - Earlyfeed.

Zostały ostatnie godziny na rejestrację swojego udziału w spotkaniu, która umożliwi Państwu zadawanie pytań ekspertom. Już teraz zgłoś swój udział w spotkaniu!