Farmer: Jak kształtuje się świadomość rolników na temat dezynfekcji, czy przykładają do niej wagę, czy traktują ją raczej jako zbędny wydatek? 

Urszula Teter: W ostatnim czasie ta świadomość rośnie. Coraz częściej rolnicy przywiązują wagę do znaczenia dezynfekcji, mycia i szeroko rozumianej higieny. Często jednak nie do końca wierzą w skuteczność dezynfekcji. Do mycia bardzo często używają samej wody, trudno zaakceptować im fakt, że mycie przy pomocy detergentu jest szybsze, bardziej skuteczne i dużo lepiej przygotowuje powierzchnie do dezynfekcji.  

F: Czym należy kierować się przy wyborze preparatu dezynfekcyjnego? Na jakie składniki preparatu zwrócić uwagę? Czym powinien charakteryzować się skuteczny środek odkażający? 

UT: Wybierając preparat dezynfekcyjny należy brać pod uwagę jego skład, zlecane stężenie oraz skuteczność produktu, która powinna być potwierdzona odpowiednimi badaniami.  Bardzo ważne jest również to czy preparat jest bezpieczny dla powierzchni na jakie jest stosowany. Koniecznie należy upewnić się czy preparat dezynfekcyjny jest zarejestrowany w Urzędzie Produktów Biobójczych (rejestr jest dostępny na stronie internetowej). W rejestrze można zapoznać się ze szczegółowym składem produktu, zamieszczone są tam również informacje na temat tego czy dany preparat działa na bakterie, grzyby czy również na wirusy. Produkty, których nie ma na aktualnej liście produktów biobójczych nie mogą być sprzedawane w Polsce jako produkty dezynfekcyjne.
Bardzo ważne jest również to ile danego preparatu należy użyć na zdezynfekowanie konkretnej powierzchni.

Jeśli chodzi o to na jaki składnik należy zwrócić uwagę? Tak naprawdę ważna jest suma substancji czynnych zawartych w danym produkcie (można to sprawdzić w karcie charakterystyki oraz w rejestrze produktów biobójczych). W mojej ocenie w warunkach fermowych produkty, które zawierają aldehyd glutarowy dobrze się sprawdzają ponieważ mają silne właściwości penetracyjne. Produkty, które zawierają kilka substancji aktywnych maja też zdecydowanie szersze spektrum działania niż takie, które oparte są na jednej czy dwu substancjach aktywnych.
Skuteczny środek dezynfekcyjny powinien mieć szerokie spektrum działania (udowodnioną bójczość wobec bakterii, wirusów i grzybów), musi być zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych.

F: Jakie błędy popełniają najczęściej rolnicy podczas dezynfekcji pomieszczeń dla trzody.

UT: Najczęstsze błędy to:
- Niedocenianie potrzeby dokładnego mycia przy pomocy  detergentów przed dezynfekcją. Proces mycia jest wstępem do  skuteczniej dezynfekcji.
- Stosowanie nieodpowiedniej ilości produktu dezynfekcyjnego na konkretną powierzchnię.
- Nieodpowiednie dobranie metody dezynfekcji.
- Dezynfekcja  tylko pomieszczeń produkcyjnych na fermie z pominięciem np. silosów, dróg dojazdowych, pomieszczeń technicznych, ramp załadunkowych itp.
- Niestosowanie się do zaleceń producenta preparatu dotyczące stężenia, ilości roztworu zastosowanej  na konkretną powierzchnię,  przestrzegania czasu kontaktu. 

F: W jaki sposób warunki panujące w chlewni (temperatura, rodzaj powierzchni itd.) wpływają na przebieg i skuteczność zabiegu?

UT: Warunki panujące w chlewnie mają znaczący wpływ na skuteczność dezynfekcji. Określenie tych warunków powinno determinować wybór metody dezynfekcji, częstość wykonywania zabiegów, czas kontaktu. Niektóre produkty do dezynfekcji są skuteczne jedynie w temperaturze powyżej 20ºC. Przy temperaturach niższych należy wybierać produkty dezynfekcyjne, które są skuteczne  w takich warunkach.  Przy dużej porowatości powierzani, obecności pęknięć, szpar należy zastosować nieco więcej roztworu roboczego na daną powierzchnię, można też wtedy zdecydować się na  metodę dezynfekcji pianowej lub zamgławianie termiczne. Można też zastosować   dezynfekcję dwuetapową (dwoma preparatami  o różnych substancjach aktywnych).

F: W jaki sposób przekonać rolników, że oszczędność na dezynfekcji jest tylko pozorna?

UT: Wydatki na prawidłowo przeprowadzony proces mycia i dezynfekcji to tylko ułamek kosztów jakie hodowca ponosi podczas całego cyklu produkcyjnego. Proces ten jednak ma kolosalne znaczenie na efektywność wyników produkcyjnych i odpowiedni status zdrowotny stada. Przyczynia się także do ograniczenia kosztów leczenia.

F: Dziękuję za rozmowę.