„Z danych Eurostatu wynika, że uboje świń w UE-27 w okresie styczeń-maj 2022 zmalały o 3,2% r/r (-387 tys. t). W analogicznym okresie unijny eksport zmniejszył się jednak aż o 27,6% r/r (-708 tys. t), co wciąż wskazywało na relatywnie wysoką podaż wieprzowiny w porównaniu z rokiem ubiegłym” – czytamy w przygotowanej dla naszej redakcji analizie.

Wysokie koszty produkcji

Jak dodaje Mariusz Dziwulski, rosnące koszty produkcji, zwłaszcza żywienia mogą prowadzić do dalszego spadku pogłowia w UE:

„KE na początku lipca prognozowała spadki unijnej produkcji w 2022 na poziomie 4,6% r/r wobec wzrostu o 1,7% r/r w 2021. Wstępne dane Eurostatu mówiące o spadku pogłowia świń w Niemczech (drugiego w UE producenta wieprzowiny) w czerwcu’22 aż o 9,8% r/r wskazują na możliwość realizacji takiego scenariusza. Prawdopodobnie dane GUS dot. pogłowia świń w czerwcu’22 wskażą na spadek pogłowia również w Polsce” – twierdzi ekspert.

Możliwe dalsze podwyżki

Jak twierdzi ekspert przy wyhamowaniu spadków unijnego eksportu wieprzowiny tworzy się przestrzeń do utrzymania podwyżek cen trzody chlewnej w relacji rocznej. Niemniej nominalne wzrosty cen w drugiej połowie roku będą ograniczane czynnikami sezonowymi.

Jak dodaje, w lipcu’22, wg danych MRiRW, przeciętna cena skupu trzody chlewnej w kraju wyniosła 6,99 zł/kg, co oznaczało wzrost o ok. 40% r/r. Wyraźne podwyżki cen na giełdzie niemieckiej w sierpniu sugerują, że dynamika wzrostów cen r/r może przyspieszyć w kolejnym miesiącu do 46-48%.

 

Rośnie znaczenie importu wieprzowiny

Niestety malejąca podaż w kraju sprawia, że Polska umacnia się w roli importera netto wieprzowiny. Zdanych GUS wynika, że polski eksport mięsa wieprzowego zmalał w pierwszej połowie roku o blisko 15% r/r, jednocześnie odnotowano wzrost polskiego importu wieprzowiny (CN 0203) o ponad 16% r/r, głównie z Danii, Holandii oraz Hiszpanii. Oznacza to, że ujemne saldo Polski w handlu zagranicznym mięsem wieprzowym zwiększyło się w pierwszej połowie 2022 aż o 72% r/r.