Według danych Eurostatu w okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku Belgia wyeksportowała 230,8 tys ton świeżej lub mrożonej wieprzowiny. Jest to wynik zbliżony do poziomu sprzed roku. W analogicznym okresie 2015 roku, z kraju wyeksportowano 229,2 tys. ton.

Głównym rynkiem zbytu dla belgijskiej wieprzowiny pozostają Niemcy. W omawianym okresie na rynek ten wyeksportowano 84,9 tys. ton świeżego bądź mrożonego mięsa, o 1,5 tys. ton mniej niż w pierwszych 4 miesiącach 2015 roku.

Drugim głównym odbiorcą belgijskiej wieprzowiny jest Polska. W okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku, do naszego kraju sprowadzono 66,8 tys. ton mięsa, o 3,6 tys. ton więcej niż przed rokiem.

Belgia eksportuje także znaczne ilości wieprzowiny do Holandii (12,2 tys. ton), Wielkiej Brytanii (9,5 tys, ton), Włoch (8,7 tys. ton) i Czech (8,4 tys. ton).