Surowe nasiona soi praktycznie nie nadają się do stosowania w paszach dla zwierząt monogastrycznych. Jednym ze sposobów podnoszenia wartości pokarmowej tego surowca, jest poddanie go ekstruzji. Jest to rodzaj obróbki, polegający poddaniu surowca działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury, w specjalnie do tego przystosowanych prasach. W kraju stopniowo pojawiać zaczynają się firmy paszowe zajmujące się przetwórstwem soi z krajowych zbiorów, lub importowanej z innych państw. Jedną z takich firm jest firma Agro – Matt, która swój zakład produkcyjny posiada w miejscowości Dłutów, leżącej pomiędzy Łodzią a Bełchatowem. Jak mówi nam Adam Sujka, główny technolog firmy, zapotrzebowanie na ekstrudat sojowy stale wzrasta: z produkcją ruszyliśmy jesienią minionego roku, a już teraz planujemy dalszą rozbudowę zakładu – zapotrzebowanie jest tak duże, że wkrótce nasze moce przerobowe mogą okazać się niewystarczające. Odbiorcami produktu są głównie producenci pasz, lub duże fermy. Cenią oni nasz produkt za dobrą jakość i cenę konkurencyjną do poekstrakcyjnej śruty sojowej. Koszt białka jest w przypadku naszego ekstrudatu nieco wyższy niż ma to miejsce w śrucie poekstrakcyjnej, jednak w zamian produkt zawiera blisko 18 proc. tłuszczu, co sprawia że zbędne staje się natłuszczanie pasz. Zastąpienie natłuszczania paszy ekstrudatem sojowym daje dodatkowe korzyści – otrzymuję sygnały że nawet przy zastosowaniu wysokiej klasy natłuszczarek, w produkcji paszy zdarzają się problemy ze zbrylaniem mieszanki. Stosując ekstrudat sojowy ten problem jest wyeliminowany. Dodatkową zaletą naszego produktu, jest to, iż jest on w całości wytworzony z soi niemodyfikowanej genetycznie – fakt ten coraz częściej dostrzegany jest przez odbiorców – tłumaczy Sujka.

Soja ekstrudowana zawiera w swoim składzie przeciętnie 35 proc białka i 18 proc. tłuszczu. Poddanie jej obróbce wpływa na poprawę strawności białka, redukcję szkodliwości związków antyodżywczych a także gwarantuje czystość mikrobiologiczną produktu. Dopuszczalne udziały tego komponentu dla loch karmiących i tuczników to 15 proc. a dla prosiąt 12 proc. Ze względu na wysoką wartość energetyczną, lochy prośne mogą otrzymywać w paszy maksymalnie 3 proc. omawianego produktu. Cena tony ekstrudowanej soi to około 1900 zł.