• Enteropatia to specjalistyczny termin oznaczający stan zapalny jelit, połączony ze zmniejszeniem ich zdolności absorpcyjnej i zwiększeniem przepuszczalności, a w przypadku „enteropatii krwotocznych” dodatkowym objawem jest obecność krwi w świetle przewodu pokarmowego lub w kale. 
  • W ochronie zdrowia świń mianem enteropatii krwotocznych określa się grupę chorób, przeważnie o zakaźnym podłożu, których wspólnym mianownikiem jest występowanie u świń biegunki z krwią. 
  • To, czy będzie to po porostu krwawa biegunka czy też w rozwodnionym kale znajdziemy tylko niewielkie ślady krwi, zależy przede wszystkim od czynnika, który wywołał chorobę. 

Do najważniejszych zakaźnych enteropatii krwotocznych w grupie warchlaków i tuczników zaliczamy: rozrostowe zapalenie jelit, dyzenterię świń oraz salmonellozy. Krwotoczne zapalenie jelit u świń może wystąpić również w przypadku włosogłówczycy i spirochetozy jelitowej, a u nowo narodzonych prosiąt również jako skutek zakażeń Clostridium perfringens typu C. Ponadto w niektórych stadach świń można zaobserwować występowanie tzw. krwotocznego zespołu jelitowego, którego etiologia nie została do tej pory dokładnie poznana.

Rozrostowe zapalenie jelit

Rozrostowe zapalenie jelit, potocznie nazywane adenomatozą, to choroba świń szeroko rozprzestrzeniona na całym świecie. Powszechna jest również w Polsce, gdzie stwierdzona została w ponad 2/3 stad, a w Danii nawet w ponad 90 proc. stad. Wywoływana jest przez bakterie z gatunku Lawsonia intracellularis. Z reguły objawy choroby ograniczają się do biegunki, o konsystencji zaprawy murarskiej lub w ogóle nie stwierdza się żadnych widocznych zaburzeń (tzw. przebieg podkliniczny) (...).