Według Eurogrupy ogłuszenie CO2 w wysokim stężeniu powoduje u świń ból i cierpienie, ponieważ od pierwszego kontaktu z gazem może minąć minuta, aż zwierzę stanie się nieprzytomne, powodując między innymi niewydolność oddechową. Taką technikę znieczulającą stosują przede wszystkim kraje o intensywnej produkcji, a więc: Hiszpania, Niemcy i Dania, gdzie każdego roku ubijanych jest ponad 100 milionów świń.

Eurogrupa uważa, że praktyka oszałamianie świń dwutlenkiem węgla powinna być wycofana. Istnieje zatem pilna potrzeba zapewnienia środków finansowych na badania i rozwój alternatywy, którą można by szybko i kompleksowo wdrożyć.

Organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt wzywają Komisję Europejską do zmiany unijnego rozporządzenia dotyczącego uboju i zakazu stosowania wysoce skoncentrowanego CO2 jako metody znieczulającej lub metody zabijania świń od 1 stycznia 2025 r. Przed 2023 r. powinien zostać dokonany przegląd dostępności ekonomicznie opłacalnych i nieagresywnych metod zastępczych, jak choćby mieszanin gazowych argonu lub azotu z CO2. Wspomniane mieszaniny, jak wynika z obecnych badań, prowadzą do mniejszego cierpienia zwierząt, choć ich skuteczność znieczulania jest mniejsza, a to może przekładać się to na gorszą jakością mięsa. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie znieczulenia dwuetapowego.

Doradca weterynaryjny Eurogrupy powiedziała, że Komisja Europejska, państwa członkowskie i producenci wieprzowiny muszą zainwestować niezbędne środki finansowe, energię i zaangażowanie w opracowanie metody lub metod znieczulenia, które spowodują natychmiastową utratę przytomności zwierzęcia lub będą działały stopniowo, ale tak, by nie powodować bólu i cierpienia świń.