Według danych Eurostatu opublikowanych przez holenderski portal Pigbuisness.nl całkowite pogłowie trzody chlewnej w UE wyniosło 141,55 miliona, czyli o 2,9 proc. mniej niż miało to miejsce rok wcześniej.

Spadek pogłowia świń nastąpił we wszystkich kategoriach wiekowych. Najwięcej ubyło tuczników (3,94 proc.) i loch (3,58 proc.). Mniejszy spadek odnotowano w przypadku prosiąt – ich pogłowie spadło o 0,62 proc.

Spadek pogłowia odnotowano w większości krajów UE-27. Duży wzrost pogłowia odnotowano natomiast w Bułgarii (+17,32 proc.) i na Łotwie (+6 proc.). Wielkość stada trzody zwiększył również europejski lider w tej dziedzinie – Hiszpania. W porównaniu z ubiegłym rokiem populacja świń zwiększyła się o 5,05 proc.

Na przeciwległym biegunie znalazła się Słowacja (spadek pogłowia o 16,8 proc.), Polska (-12,66 proc.), Grecja (-12,51 proc.) i Niemcy (-9,39 proc.), Holandia (-5,2 proc) i Dania (-3 proc.).

Warto dodać że spośród liczących się w Europie producentów trzody tylko Hiszpania utrzymała trend wzrostu pogłowia. Kraj ten jest samodzielnym liderem pod względem produkcji trzody blisko 25 proc. unijnego pogłowia utrzymywane jest właśnie w tym kraju.