Czynniki determinujące liczbę urodzonych prosiąt w dużym stopniu zależą od potencjału genetycznego loch. Trzeba jednak pamiętać, że częściowo możemy wpływać na wielkość wskaźnika owulacji, liczby zarodków, czy ich przeżywalności, własnie za pośrednictwem żywienia.

Jedną z takich pozytywnych metod jest stosowanie flushingu. Jak podkreślał prof. Daniel Korniewicz podczas ostatniej, XX Międzynarodowej konferencji, tzw. „Pejsakówki” w Puławach –  w praktyce flushing jest stosowany tylko u loszek mniej więcej na 10-14 dni przed ich kryciem bądź inseminacją. Jest to wysoko energetyczny dodatek do paszy  zawierający cukry proste jak glukoza i laktoza.

Takie wzmocnienie energetyczne prowadzi do wzrostu produkcji insuliny, czynnika IGF-1, które powodują uwolnienie hormonu luteinizującego z przysadki i jednocześnie stymulują przedowulacyjny wzrost pęcherzyków jajnikowych. W efekcie można liczyć na zwiększenie średniej liczby prosiąt w miocie nawet o 1-2 młode.

W przypadku loch starszych rodzących, kolejne mioty typowe zastosowanie kilkunastodniowego od odsadzenia flushingu jest niemożliwe.  Po odsadzeniu w przypadku wczesnych rui owulacja wystąpi 3-4 dni po odsadzeniu prosiąt, w przypadku loch z późniejszą rują owulacja może wystąpić od 7 do 10 dnia od odsadzenia.

- W przypadku wieloródek, efekty stosowania flushingu żywieniowego nie są spektakularne i producenci nie widzą dodatkowych korzyści. Wydaje się, że brak efektów wynika ze zbyt krótkiego podawania pasz flushingowych tj. od odsadzenia do pokrycia – wyjaśniał w trakcie swojego wykładu profesor.

W badaniach naukowych potwierdzono, że podawanie dekstrozy i laktozy przez ostatnie 10 dni laktacji i przez kilka dni po odsadzeniu do pokrycia wpływa istotnie na poprawę liczby urodzonych prosiąt, na średnią masę ich ciała oraz na wyrównanie masy prosiąt w miotach. Dodatkowo, poprawa tych wskaźników, przyczynia się do zmniejszenia upadków w  pierwszych trzech dobach życia. Co ważne, w badaniach nie odnotowano żadnej poprawy w grupie gdzie stosowanie dekstrozy i laktozy było prowadzone przez krótszy okres czasu, czyli od odsadzenia do pokrycia.