• Ostatni przypadek ASF miał miejsce w północnych Włoszech, około 55 km od granicy z Francją.
  • Jak dotąd ASF nie dotknął Francji.
  • Ministerstwa rolnictwa w Paryżu i Rzymie intensyfikują współpracę w walce z ASF.

Współpraca została uzgodniona w ubiegły piątek przez szefa departamentu Francji Marca Fesneau i jego włoskiego odpowiednika Francesco Lollobrigidę na marginesie szczytu UE-Afryka.

Poprawa współpracy operacyjnej w strefie przygranicznej

Ostatnio choroba zwierząt wybuchła w północnych Włoszech, 55 km od granicy z Francją. Szczegółowo oba kraje chcą powołać tak zwaną techniczną grupę kontaktową. Powinno to wdrożyć współpracę operacyjną dla obszarów przygranicznych. Organ ten będzie również pracował nad wspólnymi strategiami, szczególnie w zakresie zarządzania populacjami dzików i monitorowania dzikich zwierząt. Ponadto grupa kontaktowa ma organizować wymianę informacji między różnymi szczeblami regionalnymi i krajowymi. Planowane jest również identyfikowanie i promowanie wspólnych projektów naukowych. 

Włochy dotknięte ASF na północy i południu

We Włoszech od 1 lipca 2022 r. odnotowano łącznie 706 potwierdzonych przypadków ASF u dzików i dwa ogniska u zwierząt gospodarskich. Wystąpiły one w Piemoncie i Ligurii na północnym zachodzie, Lacjum w pobliżu Rzymu oraz Kalabrii i Kampanię w południowych Włoszech.

Pod koniec maja Jeff Trébaol, szef sekcji trzody chlewnej Narodowego Funduszu ds. Zagrożeń Sanitarnych i Środowiskowych (FMSE) we Francji, skarżył się mediom, że włoskie władze są przytłoczone walką z ASF wobec brak zasobów finansowych i ludzkich. A ponadto istniejącymi problemami między władzami krajowymi i regionalnymi na szczeblu administracyjnym.