We wrześniu odbędą się kontrole chińskich inspektorów we francuskich ubojniach trzody chlewnej. Stowarzyszenie Producentów Mięsa Culture Meat obawia się, że audytorzy z Chin „nie mają dobrych intencji”.

Według francuskiego specjalistycznego Instytutu Hodowli Trzody Chlewnej (Ifip) poprzednia wizyta audytorów w Hiszpanii spowodowała utratę przez pięć rzeźni licencji eksportowych do Chin. Ponadto jedna francuska i  jedna austriacka firma znalazły się już na chińskiej liście zakazanych eksporterów.

Kontrole zostałyby wykorzystane jako narzędzie do ograniczenia importu wieprzowiny - podejrzewa Culture Meat. Zwiększona produkcja wewnętrzna i wysoki import doprowadziły do nadwyżki wieprzowiny i znacznego spadku cen w Chinach w pierwszej połowie 2021 roku.

Według stowarzyszenia, aby nie zagrażać ożywieniu produkcji krajowej w przypadku wysokich kosztów pasz i niskich cen otrzymywanych przez producentów, rząd Chin wywiera presję na organy wydające zezwolenia i importerów, aby ograniczyły import wieprzowiny.