Według jego komunikatu z poniedziałku porozumienie w tej sprawie osiągnięto 14 stycznia na spotkaniu przedstawicieli rosyjskich i francuskich służb weterynaryjnych w Berlinie.

Zakaz importu z państw Unii Europejskiej świń oraz wieprzowiny i jej przetworów Rosja wprowadziła w lutym ubiegłego roku, co uzasadniła pojawieniem się przypadków afrykańskiego pomoru świń na wschodzie Europy. Posunięcie to nie było elementem embarga na import produktów żywnościowych z państw zachodnich w odpowiedzi na ich sankcje wobec Rosji w związku z konfliktem ukraińskim.

Według francuskiego ministerstwa rolnictwa, eksport świń i produktów wieprzowych do Rosji może zostać wznowiony w najbliższych tygodniach.